fbpx

Motvind Sverige bildar förening med egen webbplattform

Piggeboda-Lyngsåsa vindkraftspark i Alvesta. Foto: Motvind Sverige.

I början av året bildades föreningen Motvind Sverige som i juni lanserade sin verksamhet och den nya webbplattformen. Föreningens syfte är att öka kunskapen om den industriella vindkraftsutbyggnadens negativa effekter och vara en samlande kraft i hela landet mot en fortsatt storskalig utbyggnad.

Den nybildade föreningen är en vidareutveckling av Facebookgruppen Motvind Sverige – öppen debatt om svensk vindkraft som idag har närmare 18 000 medlemmar. Genom att organisera sig vill man förena och ge röst åt vindkraftsdrabbade i hela landet, enskilda såväl som nätverk, näringsidkare och hela bygder.

– Vi vill, i samverkan med hela Sverige, förena och hjälpa människor i rättsprocesser så att de drabbade kan få upprättelse och ersättning för de skador som den massiva industriella vindkraften förorsakar, säger Torbjörn Sjödin, ordförande, och en av initiativtagarna.

Föreningen kräver stopp för den fortsatta storskaliga utbyggnaden med en grundlig revision samt krav på ersättning till drabbade för skador och ekonomiska förluster.

De övergripande målen är:

  • Att i samverkan driva rättsprocesser gällande skadeståndskrav för intrång och förlorad egendom.
  • Att belysa problemen med vindkraftsexploateringen.
  • Att få till ett stopp för all fortsatt industriell vindkraftsutbyggnad tills vi fått en överblick över de faktiska kostnaderna för det svenska samhället.
  • Att tillsätta en oberoende kommission som kartlägger händelseförlopp och ansvarsfrågan för de skador som industriell vindkraft i Sverige resulterat i. 

Motvind Sverige är en ideell och opolitisk förening som finansieras genom medlemsavgifter och gåvor.

Här kan du bli medlem i föreningen.