fbpx

“En skuld på 100 miljarder till svenska småhusägare”

Det här är en sammanfattning av de senaste veckornas debatt i Folkbladet, mellan Svensk Vindenergis vd Daniel Badman och RVNO:s Göran Linder och Hans Kindstrand.

I en debattartikel från den 2 februari menade Svensk Vindenergis vd Daniel Badman att alltför många vindkraftsprojekt stoppas av kommunerna genom det kommunala vetot. Med hänvisning till att en ökad andel vindkraftsel motverkar höjda energipriser och behövs för att möta framtida elbehov inte minst inom industrin. Han anser att oron hos den lokala befolkningen som drabbas av vindkraft ska respekteras men att påverkan ”generellt är mycket liten”.

På detta svarade Göran Linder och Hans Kindstrand från RVNO i en artikel i tidningen den 11 februari. Och menade att tanken om ännu mer icke-planerbar el i systemet som lösning på de höga elpriserna är absurd.

Göran Linder och Hans Kindstrand menar också att den kunskap Svensk Vindenergi lutar sig emot, i form av bland annat en studie gjord av Sweco, inte håller måttet och skriver: ”Sweco som Svensk Vindenergi anlitat för uppgiften är ett konsultföretag som bland annat projekterar Holmens vindkraftsprojekt i norra Östergötland.”

En annan studie som vindkraftsindustrin ofta hänvisar till togs fram av konsultföretaget ÅF för några år sedan på uppdrag av Svensk Vindenergi, och handlar om påverkan på fastighetsvärden. Om den skriver Göran Linder och Hans Kindstrand:

”ÅF-studien har fram tills nu legat till grund för vindindustrins påstående att en vindkraftsetablering inte påverkar värdet på näraliggande fastigheter. Ett påstående som godtagits av myndigheter och domstolar. När det nu i en seriös vetenskaplig studie visar sig att en vindkraftsetablerings värdepåverkan på näraliggande fastigheter kan uppgå till miljonbelopp, kunskap som grundas på vetenskaplig forskning, är det kunskap som Svensk Vindindustri inte vill kännas vid.”.

På den artikeln svarade Daniel Badman i Folkbladet den 25 februari och menade att RVNO skapat en oro man nu själva använder som argument. Han ifrågasätter också KTH-studien som kom i juni 2021 och som fastslog ett samband mellan vindkraft och sänkta fastighetsvärden.

I gårdagens Folkbladet svarade Göran Linder och Hans Kinstrand på artikeln och skrev bland annat:

”Att Svensk Vindenergi försöker bagatellisera resultatet av seriös forskning som talar mot deras intressen är väl i och för sig väntat. Att Naturvårdsverket och ansvariga myndigheter söker bortförklaringar är kanske inte heller så märkligt. Om KTH-studien återger ”sanningen” och det finns ingen svensk vetenskaplig studie som talar emot, har vindindustrin en skuld till svenska småhusägare om i vart fall 100 miljarder.”.

“Planerna på vindkraft har förstört vårt liv här”

Anna Doggsen driver DoggsenCenter tillsammans med sin man Janne.

I en artikel i Expressens berättar Anna Doggsen på DoggsenCenter om hur livet sett ut sedan Holmens vindkraftsplaner presenterades för 1,5 år sedan.

Anna och Janne Doggsens driver en av landets största hundverksamheter och även öppenvård på landet för bland annat utsatta barn och ungdomar. Naturen, tystnaden och djuren är en viktig del i verksamheten. Förutom hundar finns hästar, getter, kaniner och andra djur på gården.

I intervjun berättar Anna Doggsen om när Holmens samrådsunderlag damp ner i brevlådan hösten 2020, med planer på att bygga totalt 77 vindkraftverk i tre områden i norra Östergötland varav ett antal i närheten av Doggsens gård.

Sedan dess har deras liv präglats av oro, ovisshet, sorg och ilska.

– Vi lever i ett vakuum och allt står still för oss. Vi kan inte sälja eller ta lån på fastigheten, det har banken meddelat. Vindkraften har helt förstört våra liv, säger Anna Doggsen till Expressen.

Artikeln i Expressen (betalvägg)

“Grundkurs i grundlurad”

Upplagt för besvikelse. “Ni får ingenting, ni bara förlorar” skriver Jan Kallberg i sin krönika, inför politikernas kommande vetobeslut i Köping kring etablering av storskalig vindkraft i kommunen. Foto: Shutterstock

Jan Kallberg skriver i en krönika i regionstidningen Magazin24 om planerna på vindkraft i Köpings kommun. Och bemöter några av de påståenden som förs fram av exploatörerna. Och det hela skulle lika gärna kunna gälla norra Östergötland.

När stålskogen med 75 propellertorn med en höjd upp till 300 meter väl står på plats kommer Köpings kommun att vara oåterkalleligt förändrat. Från attraktivt, lugnt och naturskönt till vägg i vägg med grov industri, skriver Jan Kallberg.

I krönikan går han igenom en rad påståenden som vindkraftsbranschen och exploatörer ofta framför, och bemöter dem. Om idén att elen skulle bli billigare skriver han:

“Nej, eftersom vindkraften är ojämn och högt skattesubventionerad blir det fler perioder med elbrist som skjuter priserna i höjden. Lägg sedan till att i princip alla vindkraftfabriker har utländska ägare som kan styra vart elen går.”

Jan Kallberg bemöter också påståendena om att fågellivet inte påverkas, att kommun och närboende tjänar på en etablering och att fastighetspriserna inte sjunker. Som exempel skriver han:

“Antag att de 4000 villor, fritidshus och andra fastigheter närmast vindenergifabrikerna förlorar 400000 i marknadsvärde. Och i en yttre ring förlorar 8000 fastigheter 200000 kronor i marknadsvärde. Det är 3 200 000 000 kronor som ni läsare blir fattigare.”

Allt detta är inget att uppröras över om man är beredd att förlora sin livsmiljö och tre miljarder kronor, skriver Jan Kallberg.

“Om inte – fega inte ur. Det är okej att bli upprörd. Tala med dina grannar och visa politikerna vad du tycker.”

Läs hela krönikan i Magazin24.