”Grundkurs i grundlurad”

Upplagt för besvikelse. ”Ni får ingenting, ni bara förlorar” skriver Jan Kallberg i sin krönika, inför politikernas kommande vetobeslut i Köping kring etablering av storskalig vindkraft i kommunen. Foto: Shutterstock

Jan Kallberg skriver i en krönika i regionstidningen Magazin24 om planerna på vindkraft i Köpings kommun. Och bemöter några av de påståenden som förs fram av exploatörerna. Och det hela skulle lika gärna kunna gälla norra Östergötland.

När stålskogen med 75 propellertorn med en höjd upp till 300 meter väl står på plats kommer Köpings kommun att vara oåterkalleligt förändrat. Från attraktivt, lugnt och naturskönt till vägg i vägg med grov industri, skriver Jan Kallberg.

I krönikan går han igenom en rad påståenden som vindkraftsbranschen och exploatörer ofta framför, och bemöter dem. Om idén att elen skulle bli billigare skriver han:

”Nej, eftersom vindkraften är ojämn och högt skattesubventionerad blir det fler perioder med elbrist som skjuter priserna i höjden. Lägg sedan till att i princip alla vindkraftfabriker har utländska ägare som kan styra vart elen går.”

Jan Kallberg bemöter också påståendena om att fågellivet inte påverkas, att kommun och närboende tjänar på en etablering och att fastighetspriserna inte sjunker. Som exempel skriver han:

”Antag att de 4000 villor, fritidshus och andra fastigheter närmast vindenergifabrikerna förlorar 400000 i marknadsvärde. Och i en yttre ring förlorar 8000 fastigheter 200000 kronor i marknadsvärde. Det är 3 200 000 000 kronor som ni läsare blir fattigare.”

Allt detta är inget att uppröras över om man är beredd att förlora sin livsmiljö och tre miljarder kronor, skriver Jan Kallberg.

”Om inte – fega inte ur. Det är okej att bli upprörd. Tala med dina grannar och visa politikerna vad du tycker.”

Läs hela krönikan i Magazin24.

”Vikmång har tydligen inte förstått vad det handlar om”

I en debattartikel i Folkbladet ifrågasätter Per-Olov Strandberg, RVNO, kommunstyrelseordförande Olle Vikmångs uttalande i samma tidning om att bristen på vindkraftsetableringar i Norrköpings kommun är ett misslyckande.

Debattartikel i Folkbladet 2021-08-27:

Olle Vikmång –  Varför är bristen på vindkraftsetableringar i Norrköping ett misslyckande? Den frågan är angelägen att ställa till honom efterhans uttalanden i en intervju i Folkbladet.

Till Folkbladet den 21 augusti berättar kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S) om sin önskan om vindkraftsproduktion i Norrköping.  Han säger att han tycker ”det är ett misslyckande för Norrköpings kommun att vi i dag inte har någon egentlig vindkraftsproduktion i Norrköping.”

Det tråkiga är att han tydligen inte har förstått vad det handlar om. Norrköpings kommun har pekat ut ett antal områden som lämpliga, men som inte accepterats av ”länsstyrelsen och andra rättsliga instanser”. Kan det bero på att de områden som Norrköpings kommun pekat ut som lämpliga, i själva verket har varit olämpliga? Kan det rent av bero på att det i kommunen inte finns några områden som är lämpliga för storskaliga vindindustrier?

För den som inte på heltid sysslar med politik är det omöjligt att förstå Olle Vikmångs önskan att naturen ska skövlas och många kommunmedlemmars livsvillkor ska fördärvas, för att få tillstånd för projekt som efter en enkel faktagranskning är dömda att misslyckas. Statsminister Stefan Löfven (S) har i en TV-intervju sagt bland annat: ”Att tro att vindkraften ska ersätta kärnkraften – det tror inte vi på. Det skulle få så allvarliga konsekvenser.”

Om det nu är så att Socialdemokraternas partiledare inte tror att vindkraften kan ersätta kärnkraften, frågar man sig vad Olle Vikmång tror att kommunen eller landet har att vinna på en etablering av storskaliga vinindustrier i Norrköping. De projekt som Holmen hittills presenterat för Norrköping och Finspång uppfyller inte rimliga krav. Eller menar Olle Vikmång att en småhusägare i närområdet får finna sig i att hans/hennes fastighet förlorar någon miljon i värde, eller att en företagare måste lägga ner sin verksamhet? För att inte tala om hälsoproblem, buller, föroreningar och en del andra obehagligheter. Allt detta för att Olle Vikmångs ”politiska önskan” om vindkraft i Norrköping ska kunna tillgodoses.

Rättvisa vindar i norra Östergötland (RVNO) har för Holmen presenterat vilka krav som skall vara uppfyllda för att en vindkraftsetablering ska kunna godtas. Om det inte låter sig göras beror det på att Holmen valt fel platser för de föreslagna etableringarna.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO

Orimligt att kommunerna ska få betalt

En märklig sak med vindkraften är att den gång på gång kräver särlösningar. Vi har i Sverige sedan många år en generell lagstiftning som gäller markanvändningen nämligen Plan- och bygglagen (PBL).

Längre väntan innebär mer osäkerhet för de som berörs av Holmens vindkraftsplaner.

Debattartikel i Folkbladet 5 augusti av Hans Kindstrand, juristgruppen, RVNO

Till detta kommer att vi har en generell lagstiftning som reglerar miljöfrågor – Miljöbalken. Detta är lagkomplex som gör det svårt att reservera stora markområden som zoner för vindindustri. För att detta över huvud taget ska vara möjligt måste man hitta på särregler som innebär undantag från vår normala rättsordning.

Om vi nu tittar på den särreglering som Badman tycker är bra, men inte tillräcklig – En rättssäker vindkraftsprövning – verkar Badman inte ha förstått innebörden av att en verksamhetsutövare kan överklaga ett nej från kommunen.

Det innebär i praktiken att länsstyrelsen och i slutändan överprövande domstolar kommer att göra en materiell prövning av kommunens beslut att säga nej. Det innebär i sin tur att det inte är kommunen som har sista ordet – dvs det ”kommunala vetot” är inte längre ett ”veto”.

Illa är också den omvända beslutsordning som utredningen föreslår. Först ska kommunen ta ställning till en vindkraftsetablering – därefter ska konsekvenserna av det ställningstagandet utredas. Det är svårt att förstå varför inte en normal beslutsordning kan användas vid vindkraftsetableringar.

Badman och vindindustrin har en blind fläck. Fastigheter nära en vindkraftsetablering förlorar betydande ekonomiska värden enligt en artikel i den vetenskapliga tidskriften Sustainability, The Socio-Economic Cost of Wind Turbines: A Swedish Case Study. Livsmiljön för boende kan till och med bli så förstörd att fastighetens ekonomiska värde utraderas. Det finns berättelser på RVNO:s hemsida som Badman nog borde ta del av.

Man frågar sig: Är det ett rimligt förslag, som Badman kommer med, att kommunen ska få betalt för att vindindustrin tvångsvis ska kunna överföra stora ekonomiska värden från närboende småhusägare till sig själv?

Länk till artikeln i Folkbladet