“Vindkraftens Eldoradoperiod är nu”

En massiv utbyggnad av vindkraft planeras till 2040. Foto: Shutterstock.

“När någonting passar rätt i tidsandan gäller särskilda spelregler och allt går för sig” skriver Expressens ledarkolumnist Peter Santesson i en krönika.

Just nu är vindkraften inne i den del av livscykeln där den ses som lösningen på allt. Efter det väntar baksmällan och omprövningen. Det skriver Peter Santesson i sin krönika.

Han jämför med den stora utbyggnaden av vattenkraft i Sverige på 50- och 60-talet. Idag skyddas de kvarvarande outbyggda älvarna och fokus ligger på att minska miljöpåverkan från befintliga kraftverk.

Just nu är det vindkraften som har sin Eldoradoperiod, skriver Santesson. Och för att nå regeringens mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 planeras en massiv utbyggnad. Som räkneexempel nämner han att det för de båda industriprojekten Hybrit och H2 Green Steel skulle krävas vindkraftverk på en yta lika stor som Blekinge län.

“Framtidsvisionen är så bisarr att det är svårt att tro att den kommer bli verklighet. Även den här entusiasmperioden kommer att ta slut.” skriver Peter Santesson.

Läs hela krönikan i Expressen

RVNO i fokus i Folkbladets krönikor

Folkbladet har i en krönikeserie berättat om hur och varför RVNO bildades och om föreningens arbete mot en storskalig vindkraftetablering.

Folkbladets chefredaktör har träffat representanter för RVNO och i två krönikor berättat om hur föreningen kom till och hur den arbetar med frågan om storskalig vindkraftetablering i norra Östergötland.

I den första krönikan intervjuar Widar Andersson bland andra Anna Doggsen, Per-Olov Strandberg, Catharina Roos och Göran Linder, som berättar om hur allt började i september förra året när Holmen skickade ut sitt samrådsunderlag för de planerade byggena av tre vindkraftsområden. Efter det tog det inte lång tid innan föreningen bildats, en mörk och regnig höstkväll på Rodga Säteri.

– Det kom över 90 personer till mötet i ladan. Där föddes Rättvisa Vindar Norra Östergötland och så utsågs jag till ordförande, berättar Per-Olov Strandberg för Folkbladet.

I samma intervju säger Anna Doggsen, som driver företag i området:

– Tystnaden och lugnet är förutsättningar för våra verksamheter med djur och människor. Här har vi investerat det vi äger och har och nu känner vi oss helt rättslösa när en stor industri hotar med att förstöra våra liv.

Kartlägger prisfallet på fastigheter

I den andra delen av krönikan beskrivs lite närmare hur RVNO arbetar, genom ett antal expertgrupper med kompetenser inom bland annat teknik, naturvetenskap, hälsa och juridik. Bland de aktiva i föreningen finns läkare, advokater, ingenjörer och företagare. I intervjun berättar Catharina Roos om ett projekt där föreningen kontaktar mäklare i vindkraftsområden för att kartlägga prisfallet på fastigheter.

Anna Doggsen berättar om hälsogruppens arbete med att samla in och dokumentera berättelser från boende runtom i landet, som drabbats av problem efter vindkraftsetableringar.

En mängd juridiska tvister

Så här säger Göran Linder om vad som på det juridiska planet kan komma i spåren av en eventuell etablering:

– Om vindkraften byggs ut i så stor skala som planeras så kommer det att bli en mängd juridiska tvister om ansvaret för förstörda liv, förstörd natur och förstörda tillgångar där vindkraftskommuner nog har många anledningar att tänka efter före, säger han till Folkbladet.

Avslutningsvis tar Per-Olov Strandberg upp kommunernas viktiga roll i ansökningsprocessen om berättar att RVNO träffat representanter för alla partier i båda Finspång och Norrköping. Så här säger han till Folkbladet:

– Kommunstyrelsens ordförande i Finspång, Ulrika Jeansson, och alla de andra är mycket tillgängliga och visar stort intresse. De har viktiga beslut framför sig. Säger de nej så blir det nej.

De två delarna i Folkbladets krönika hittar du här och här (båda premium)

“Säger de nej så blir det ett nej”

I dagens Folkbladet intervjuar chefredaktör Widar Andersson i en krönika delar av RVNO.

Vi berättar om vårt arbete, hur människor i områdena påverkats och om berättelserna vi just nu samlar in från drabbade i hela Sverige, som vittnar om maktlösheten i att inte kunna nå ägarna av vindkraften när verken väl står på plats.

Vi pratar också om fastighetsvärden och om hur en storskalig etablering antagligen skulle medföra en lång rad rättstvister. Och påminner om den avgörande roll Norrköpings kommun och Finspångs kommun har i etableringsfrågan, genom sin möjlighet att säga nej i den kommunala tillstyrkan.

Krönikan i Folkbladet