fbpx

“En skuld på 100 miljarder till svenska småhusägare”

Det här är en sammanfattning av de senaste veckornas debatt i Folkbladet, mellan Svensk Vindenergis vd Daniel Badman och RVNO:s Göran Linder och Hans Kindstrand.

I en debattartikel från den 2 februari menade Svensk Vindenergis vd Daniel Badman att alltför många vindkraftsprojekt stoppas av kommunerna genom det kommunala vetot. Med hänvisning till att en ökad andel vindkraftsel motverkar höjda energipriser och behövs för att möta framtida elbehov inte minst inom industrin. Han anser att oron hos den lokala befolkningen som drabbas av vindkraft ska respekteras men att påverkan ”generellt är mycket liten”.

På detta svarade Göran Linder och Hans Kindstrand från RVNO i en artikel i tidningen den 11 februari. Och menade att tanken om ännu mer icke-planerbar el i systemet som lösning på de höga elpriserna är absurd.

Göran Linder och Hans Kindstrand menar också att den kunskap Svensk Vindenergi lutar sig emot, i form av bland annat en studie gjord av Sweco, inte håller måttet och skriver: ”Sweco som Svensk Vindenergi anlitat för uppgiften är ett konsultföretag som bland annat projekterar Holmens vindkraftsprojekt i norra Östergötland.”

En annan studie som vindkraftsindustrin ofta hänvisar till togs fram av konsultföretaget ÅF för några år sedan på uppdrag av Svensk Vindenergi, och handlar om påverkan på fastighetsvärden. Om den skriver Göran Linder och Hans Kindstrand:

”ÅF-studien har fram tills nu legat till grund för vindindustrins påstående att en vindkraftsetablering inte påverkar värdet på näraliggande fastigheter. Ett påstående som godtagits av myndigheter och domstolar. När det nu i en seriös vetenskaplig studie visar sig att en vindkraftsetablerings värdepåverkan på näraliggande fastigheter kan uppgå till miljonbelopp, kunskap som grundas på vetenskaplig forskning, är det kunskap som Svensk Vindindustri inte vill kännas vid.”.

På den artikeln svarade Daniel Badman i Folkbladet den 25 februari och menade att RVNO skapat en oro man nu själva använder som argument. Han ifrågasätter också KTH-studien som kom i juni 2021 och som fastslog ett samband mellan vindkraft och sänkta fastighetsvärden.

I gårdagens Folkbladet svarade Göran Linder och Hans Kinstrand på artikeln och skrev bland annat:

”Att Svensk Vindenergi försöker bagatellisera resultatet av seriös forskning som talar mot deras intressen är väl i och för sig väntat. Att Naturvårdsverket och ansvariga myndigheter söker bortförklaringar är kanske inte heller så märkligt. Om KTH-studien återger ”sanningen” och det finns ingen svensk vetenskaplig studie som talar emot, har vindindustrin en skuld till svenska småhusägare om i vart fall 100 miljarder.”.