fbpx

Vilken agenda gäller för S i Norrköping?

Ska småhusägare och företagare offras för storskalig vindkraft? För Socialdemokraterna i Norrköping verkar svaret på den frågan än så länge vara ja. Hur länge till ska lokala hänsyn få stå tillbaka för en centralt styrd devis om vindkraft till varje pris?

Den här insändaren ur NT den 4 september är en kommentar på Lars Stjernkvists krönika Jag är inte särskilt förtjust i valrörelser i NT den 26 augusti.

Socialdemokraterna i Norrköping lever nu i skuggan av Lars Stjernkvist. I den skuggan verkar kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång finnas. Han svarar inte på våra frågor så vi utgår från att det är Stjernkvists agenda som gäller.

I en krönika (NT 27/8) förklarar Lars Stjernkvist hur han ser på politiken. ”Över huvud taget föredrar jag den sidan som saknar enkla svar på riktigt svåra frågor”. Lars Stjernkvist har tidigt tagit ställning för vindkraft, utan att fundera över konsekvenserna för etableringens närområde. En inte särskilt svår lokalpolitisk fråga är om Klintaberget norr om Simonstorp är en lämplig plats för etablering av storskalig vindkraft. 

Frågorna är: 

  • Ska man offra några tusen småhusägare? 
  • Ska man dra undan mattan för ett antal småföretag? 

Lars Stjernkvist har sedan länge sin uppfattning klar. Han skäms över att det inte finns någon vindindustri i Norrköping – trots de olägenheter som en sådan etablering skulle medföra för närområdet. 

En vindkraftsetablering i Norrköping är en fråga där lokalpolitik och rikspolitik har olika svar. Lars Stjernkvist menar att småhusägarna och företagen i området är ett nödvändigt offer. Ståndpunkten grundas på centralmaktens överhöghet. Att några tusen landsbygdsbor drabbas, får inte stå i vägen för ett angeläget nationellt intresse. Symbolvärdet är stort – eltillskottet i ett nationellt perspektiv försumbart.

Lars Stjernkvists utgångspunkt är att centralmaktens direktiv ska verkställas. Lokala intressen måste då stå tillbaka. 

En fråga som inställer sig är om rikspolitikens idé om vindkraft, är rationell utifrån socialdemokraternas egna utgångspunkter. Är vindkraft ”hållbar, förnybar, funktionell och ekonomiskt rationell?

Hur el ska produceras är i grunden en teknisk fråga – inte en politisk. Politiken ska hantera de problem som uppstår när tekniken genomförs. Så skedde när vattenkraften och kärnkraften byggdes ut. Konsekvenserna för enskilda medborgare och företag, som får sin närmiljö förstörd av en vindkraftsetablering, har politiken hittills blundat för. 

Under lång tid har ett fungerande energisystem inte varit en prioriterad fråga för rikspolitiken. Under S-S/MP regeringar har sex välfungerande kärnkraftverk avvecklats i förtid, till förmån för vindkraft – utan konsekvensanalys. Den förda politiken börjar nu få tydliga konsekvenser. Skenande el-priser och konkreta planer på el-ransonering kommande vintersäsong. 

Man kan göra en okontroversiell iakttagelse. Vindkraft levererar inte el om det inte blåser. Den iakttagelsen leder till leder till några enkla svar, trots Lars Stjernkvists aversion mot ”enkla svar på riktigt svåra frågor”. Om vi vill ha tillgång till el årets alla dagar, dygnets alla timmar behövs i dagsläget inte mer vindkraft, utan mer planerbar energi såsom kärnkraft eller vattenkraft eller fossila alternativ: gas, olja eller kol.

Lars Stjernkvist vill inte ha några enkla svar. Han har i vindkraftsfrågan bundit Socialdemokraterna i Norrköping till rikspolitiken. Nu har vi en ny kommunstyrelseordförande – Olle Vikmång. Ser han någon anledning att ompröva Lars Stjernkvists ställningstagande till en vindkraftsetablering vid Klintaberget? – eller har Lars Stjernkvist surrat Socialdemokraterna vid masten – vindkraft till varje pris?

Planerar Norrköping i så fall att bygga ett nytt oljeeldat ”Karlshamnsverk”? Marviken finns. När det begav sig en gång i tiden, världens enda oljeeldade kärnkraftverk. Kanske kan den möjligheten återuppväckas.

Catharina Roos, vice ordförande RVNO
Hans Kindstrand, juristgruppen RVNO
Per-Olof Strandberg, ordförande RVNO

Osäljbara fastigheter och omöjligt att få banklån

Anna och Janne Doggsen på Doggsen center riskerar att förlora hela sin verksamhet till följd av vindkraften.

Vindkraft var temat för dagens Morgon i P4 Östergötland, där mäklare berättar om hur hus i områden där vindkraft planeras blivit osäljbara och boende vittnar om hur bankerna inte vill bevilja lån till renoveringar med hänvisning till det förlorade fastighetsvärdet.

I dagens Morgon i P4 Östergötland lyftes frågan om storskalig vindkraft och Holmens planerade etablering i Norrköpings och Finspångs kommun utifrån bland annat fastighetsvärden och möjligheten för boende att beviljas banklån.

Exempel på boende som hamnat i kläm är Anna och Janne Doggsen med sin verksamhet Doggsen center, som nu behöver renovera bland annat sina hundstallar på gården. Men bankerna säger nej till lån.

– Vi har inget fastighetsvärde eftersom fastigheten är osäljbar och det använder man ju som grund till ett bottenlån. Och vi har kollat med tre banker, berättar Janne Doggsen i intervjun med P4 Östergötland.

Tiden sedan Holmen presenterade sina planer har präglats av ovisshet, ilska och oro.

– Det är andra året nu som vi lever i stor oro och jag kan ju säga att vi mår allt annat än bra, vi och personalen. Vi behöver ett besked. Och blir det ingen lösning måste vi lägga ner. Då är det sex personer i personalen som måste sägas upp, säger Anna Doggsen till P4 Östergötland.

Lyssna på inslaget ii P4 Östergötland. Intervju med Anna och Janne Doggsen kommer 3:34:46 in i sändningen.