fbpx

Dokument

Sammanfattning (bildspel):

Naturskyddsföreningens rapport – Vindkraft – En viktig del av framtidens energisystem (2021-05-04). En sammanfattning kan läsas på Naturskyddsföreningens hemsida.

Nationell vindskraftsstrategi, hållbar vindkraft (2021-01-28)
Sverige har som mål att år 2040 ha en 100 procent förnybar elproduktion för mindre miljöpåverkan. Naturvårdsverket och Energimyndigheten arbetar tillsammans för att ta fram en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030

Samrådsportal (Holmen/Sweco)

Vindkraftsprojektet i Östergötland (samrådsdokument från Holmen)

Översiktsplan landsbygden Norrköpings Kommun

Tillägg till Översiktsplan Vindkraft Norrköpings Kommun

Översiktsplan – Framtid Finspång. Antagen februari 2021