fbpx

GDPR

Hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss i Rättvisa Vindar Norra Östergötland att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse.

För dig som besöker vår webbplats utan att logga in lagrar vi inte några personuppgifter. När du fyller i medlemsregistreringsformuläret, lagrar vi de personuppgifter som efterfrågas i en databas, som enbart av styrelsen utsedda huvudadministratörer har tillgång till. Dessa uppgifter lämnas inte ut till tredje part och lagras fram till dess att du väljer att avsluta ditt konto, eller senast två år efter att du har avslutat ditt medlemsskap i föreningen.

Syftet med registreringen är att Föreningen ska kunna fullfölja sina skyldigheter som en registrerad ideell förening och sitt ändamål med bildandet av föreningen. Föreningen kan även komma att dela personuppgifter med en tredje part, förutsatt att skyldighet att göra så enligt lag finns.

Du har rätt att kontakta Föreningen om du vill ha ut information om de uppgifter Föreningen har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära begränsad behandling, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt: medlem@rvno.se