fbpx

Dags för årsmöte

RVNO välkomnar alla medlemmar till årsmötet den 24 mars.

Den 24 mars håller RVNO årsmöte i Folket Hus i Rejmyre. Alla medlemmar är välkomna. Föreningen bjuder på fika.

Kallelse till årsmötet den 24 mars har skickats ut till alla medlemmar i föreningen. Anmälan om deltagande görs senast den 10 mars till medlem@rvno.se. Motioner ska vara inlämnade senast tre veckor före mötet, den 3 mars. Motioner skickas till medlem@rvno.se.

Bland punkterna på dagordningen finns genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret, val av ordförande och ledamöter till styrelsen på ett eller två år och behandling av inkomna motioner.


Årsmöte Rättvisa vindar norra Östergötland
Plats: Rejmyre Folkets Hus
Tid: 24 mars kl: 18:30

Välkomna!