fbpx

Holmsjöhultsfrun: När fel intressen får styra

Vargnäset nära Igelfors. På sin vind har Hannah Malzhoff hittat brev daterat härifrån 1906, där en Maria skriver till sin “älskade syster” i Holmsjöhult. Alldeles i närheten av Vargnäset planerar Holmen nu en av sina vindkraftparker. Foto: Hannah Malzhoff.

“En icke reglerad och dåligt planerad vindkraftsutbyggnad är en direkt motpol till målsättningen om en levande landsbygd och bevarandet av vårt kulturarv”. Så skriver Holmsjöhultsfrun i ett blogginlägg om vindkraftsplanerna i norra Östergötland.

I ett långt inlägg på sin blogg Holmsjöhultsfrun skriver Hannah Malzoff om de kulturvärden och den historia som hotar att gå förlorad om Holmens vindkraftsplaner på landsbygden blir verklighet. Och om vad som händer med människorna som bor där.

Blogginlägget är det tredje i en serie där Hannah Malzoff tar upp olika aspekter av storskalig vindkraft: Påverkan på närboende, på natur och djurliv och på framtiden för landsbygden i stort. I sin tredje text lägger hon fokus på den kulturhistoria och det kulturarv som finns här och frågar sig hur tanken om en levande landsbygd kan gå ihop med den massiva utbyggnaden av vindkraft som planeras på många håll.

Hon berättar också att hon efter de tidigare inläggen blivit kontaktad av människor runt om i Sverige som just nu upplever samma sak.

“För även om jag hoppades att inläggen skulle få spridning, fungera som upplysande och kanske även som stöd, så trodde jag aldrig att så många skulle läsa dem, än mindre ge respons på dem” skriver Hannah Malzoff.

Läs de tidigare blogginläggen här och här.