fbpx

Den biologiska mångfalden lika viktig som klimatet

Fallna träd i skogen skapar värdefulla livsmiljöer för insekter och ökar den biologiska mångfalden.

Vi måste se på den biologiska mångfalden som en lika viktig faktor för en hållbar framtid som klimatet. Det menar forskaren och före detta vindkraftsutredaren Ulf Svensson i en debattartikel i DN, och hänvisar till en ny tung vetenskaplig studie på området.

“Klimatomställningen måste vara hållbar i mer än ett avseende annars missar vi helt de övergripande målen – en hållbar värld och en hållbar framtid.” Det skriver Ulf Svensson, civilekonom och forskare, som tidigare arbetat med att utreda storskalig utbyggnad av vindkraft med fokus mot transporter och logistik, i en debattartikel i lördagens DN.

Ulf Svensson hänvisar till den nyligen publicerade studien Time to integrate global climate change and biodiversity science-policy agendas, som uppmanar till samsyn mellan de två områdena och menar att vi i Sverige genom att vikta klimatmålen tyngre än andra miljömål, inte minst i tillståndsprocesser för storskalig vindkraft, under många år rört oss bort ifrån många av de inhemska miljömålen. Något som på sikt hotar hela omställningen.

“Frågan är akut och borde finnas med som central fråga i den kommande valrörelsen. Frågan är vad politiker och forskare har att säga om dessa nya fakta” skriver han bland annat i debattartikeln.

Ulf Svenssons debattartikel i DN (betalvägg)

Region Östergötland satsar på naturen som besöksmål

I ett långsiktigt projekt satsar Region Östergötland nu på att koppla ihop friluftsliv med besöksnäringen längs Östgötaleden.

Intresset för att vistas i skog och mark är större än någonsin i Östergötland. Och det väntas inte minska. Region Östergötland gör nu en satsning på att identifiera önskemålen hos besökarna och underlätta för lokala entrepenörer och offentliga aktörer att tillgodose dessa.

Med sitt vackra landskap, stora skogar och många sjöar har de norra delarna av Östergötland blivit ett attraktivt besöksmål för de som vill uppleva naturen på olika sätt.

För att matcha besökarnas önskemål med upplevelser, boende, mat, faciliteter och infrastruktur har Region Östergötland genomfört en satsning på att ge entrepenörer och offentliga aktörer större kunskap om behoven hos de som besöker regionens naturområden längs den 153 mil långa Östgötaleden.

– Det handlar om att docka friluftslivet med besöksnäringen, säger Anne Hederén, strateg på Region Östergötland, till NT:s magasin Affärsliv.

Många av dagens natur- och friluftsbesökare efterfrågar en kombination av naturupplevelser, bekvämlighet och lyxig guldkant. Till exempel genom vandring eller cykling i kombination med bed & breakfast och middag på restaurang.

Ett område som haft rekordmånga besökare på senare tid är Sörsjön norr om Åby. Hit kommer besökare inte bara från Sverige utan också från länder som Tyskland, Belgien och Holland. Bland aktiviteterna som ökat i popularitet i området är mountainbike-cykling.

– Många vill ha färdiga paket inklusive en vandringsupplevelse med inslag av det som är genuint för platsen i form av natur- och kulturmiljöer, säger Anne Hederén till Affärsliv.

Holmsjöhultsfrun: När fel intressen får styra

Vargnäset nära Igelfors. På sin vind har Hannah Malzhoff hittat brev daterat härifrån 1906, där en Maria skriver till sin “älskade syster” i Holmsjöhult. Alldeles i närheten av Vargnäset planerar Holmen nu en av sina vindkraftparker. Foto: Hannah Malzhoff.

“En icke reglerad och dåligt planerad vindkraftsutbyggnad är en direkt motpol till målsättningen om en levande landsbygd och bevarandet av vårt kulturarv”. Så skriver Holmsjöhultsfrun i ett blogginlägg om vindkraftsplanerna i norra Östergötland.

I ett långt inlägg på sin blogg Holmsjöhultsfrun skriver Hannah Malzoff om de kulturvärden och den historia som hotar att gå förlorad om Holmens vindkraftsplaner på landsbygden blir verklighet. Och om vad som händer med människorna som bor där.

Blogginlägget är det tredje i en serie där Hannah Malzoff tar upp olika aspekter av storskalig vindkraft: Påverkan på närboende, på natur och djurliv och på framtiden för landsbygden i stort. I sin tredje text lägger hon fokus på den kulturhistoria och det kulturarv som finns här och frågar sig hur tanken om en levande landsbygd kan gå ihop med den massiva utbyggnaden av vindkraft som planeras på många håll.

Hon berättar också att hon efter de tidigare inläggen blivit kontaktad av människor runt om i Sverige som just nu upplever samma sak.

“För även om jag hoppades att inläggen skulle få spridning, fungera som upplysande och kanske även som stöd, så trodde jag aldrig att så många skulle läsa dem, än mindre ge respons på dem” skriver Hannah Malzoff.

Läs de tidigare blogginläggen här och här.