fbpx

Lågfrekvent ljud påverkar hjärtfrekvensen

Variationerna i hjärtfrekvensen påverkas av lågfrekvent ljud. På sikt kan det leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

En nyligen genomförd studie i Taiwan, publicerad i tidskriften Nature, visar att lågfrekvent ljud från vindkraft påverkar de normala variationerna i hjärtfrekvensen.

Studien, som omfattade 30 friska personer boende inom 500 meter från vindkraftverk, syftade till att mäta om lågfrekvent ljud påverkar hjärtats normala frekvensvariationer, HRV (heart rate variability), och utvärdera det lågfrekventa ljudet i inomhusmiljöer jämfört med utomhus nära vindraft.

Resultatet visade på ett signifikant samband mellan lågfrekvent ljud och förändringar i HRV. På sikt kan sådana förändringar medföra en ökad risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar.

Lågfrekvent ljud från vindkraft har i tidigare studier visat sig kopplat till bland annat sömnstörningar, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel och tinnitus.

I sina slutsatser menar forskarna att mer kunskap nu behövs kring hur lågfrekvent vindkraftsljud påverkar människors hälsa och att bestämmelserna måste ses över för hur nära boende vindkraft får etableras.

Läs hela studien på Nature.com