fbpx

Sex av sju valdistrikt röstade mot vindkraft

Bland valdistrikten i norra delen av Norrköpings kommun röstade väljare i hög grad på de partier som tydligt motsatt sig storskalig vindkraft.

Sex av sju valdistrikt i norra delen av Norrköpings kommun har i högre grad än kommungenomsnittet röstat på partier i kommunalvalet som tydligt motsätter sig en vindkraftsetablering i Klintaberget.

Kartan ovan visar Holmens projektområdet Klintaberget i blått och de sju valdistrikt som ligger närmast området. Procentsatserna vid varje distrikt motsvarar den sammanlagda andelen väljare i respektive distrikt som röstat på något av de tre partier i fullmäktige som tydligt motsätter sig en storskalig etablering av vindkraft i Klintaberget (L, M och SD). Kartan visar också motsvarande andel för hela Norrköpings kommun.

Den inbördes röstfördelningen i de aktuella distrikten, mellan de tre partierna som sagt nej till vindkraft i Klintaberget.

– Vi kan konstatera framgången för partierna som säger nej till vindkraftverk i Klintaberget. Det kan vara en indikation på hur viktig frågan är för många i området. Från RVNO har vi riktat oss till alla partier i våra samtal och aktiviteter, och självklart pratat direkt med väljarna. Vi har fått fint gehör och ett bra mottagande för vår egen broschyr inför valet, säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO.

Politikernas ansvar är att ställa tydliga krav

Per-Olov Strandberg, ordförande, och Catharina Roos, vice ordförande, RVNO.

Två år har gått sedan samrådet om Holmens vindkraftsetablering inleddes. Trots att man haft lång tid på sig och trots rekordvinster för företaget har Holmen endast i två fall löst ut fastigheter i projektområdet. KD Norrköping, som säger sig värna en levande landsbygd, väljer att stillatigande se på i stället för att ställa krav på skälig ersättning till de som drabbas.

Insändare i gårdagens NT, som svar på KD Norrköpings debattartikel den 25/8.

Hur många människor tycker Kristdemokraterna det är okej att de drabbas negativt av Holmens vindkraftsetablering? 

Mot bakgrund av att det gått två år sedan samrådet för Holmens vindkraftsetablering inleddes och att endast två mindre fastigheter inom projekteringsområdet har lösts ut så får nog den inställningen betraktas som naiv. Holmen har haft två år på sig att komma med ersättningsmodeller för de verksamheter och fastighetsägare som drabbas men ännu inte kommit med något rimligt förslag.

Holmen, som gjorde en rekordvinst under senaste kvartalet, och med elpriser som slår alla tiders rekord borde ha möjligheter att erbjuda samtliga fastighetsägare som drabbas av värdeminskning en skälig ersättning. Kravet för sakskada står även inskrivet i Miljöbalken även om ”ett system för ersättning för de fastighetsägare som drabbas negativt av en vindkraftsetablering” naturligtvis skulle tydliggöra riktlinjerna. Men vad är det som hindrar Kristdemokraterna i Norrköping från att ställa krav på Holmen att utreda hur många människor som drabbas och hur stora värden som kommer att förstöras av Holmens tolv vindkraftverk? Är det lättare att köra över människor om man inte vet hur många dom är?

Vi kan i flera tidningar idag läsa om att Försvaret får så många vindkraftsförfrågningar att de pausat möjlighet att få preliminära besked om planerade vindkraftsetableringar för att de får så många förfrågningar. Vi vet att Holmen i tidiga remisser till myndigheter pekat ut totalt sju områden i Norrköpings och Finspångs kommuner som intressanta för vindkraft. Några av dessa har lyfts upp till ansökningar; Klintaberget, Skybygget och Högsjön. Men var nästa ansökan kommer vet vi inte idag. Även Tekniska Verken som utreder vindkraft i Jättebergen har fler planer att etablera vindkraft i Norrköping. De utreder nya områden både på Vikbolandet och i Kolmården.

Om det är din grannfastighet som lyfts upp som nästa projekteringsområde av någon av alla de vindkraftsexploatörer som verkar i Sverige, vill du då att politikerna likt Kristdemokraterna litar på företagen eller vill du ha politiker som ställer tydliga krav på projektörerna att enskilda människor och verksamheter inte får drabbas negativt?

Catharina Roos, vice ordförande RVNO
Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Hans Kindstrand, juristgruppen RVNO

Några veckor fulla av aktiviteter

RVNO på plats på Regnamarken i lördags, tillsammans med Rättvisa vindar vid Regna, RVVR. Tack alla marknadsbesökare som stannade en stund för att prata med oss.

Med extra fokus på valet och på politikernas ansvar i frågan om storskalig vindkraft i norra Östergötland har RVNO de senaste veckorna delat ut broschyrer och informationsmaterial och funnits på plats på flera ställen för att samtala och svara på frågor. Arbetet fortsätter ända fram till valet.

Utdelning av broschyrer och informationsmaterial, debattartiklar och många intressanta möten med boende och besökare i norra Östergötland. De senaste veckorna har RVNO fokuserat arbetet på kunskapsspridning och samtal om storskalig vindkraft särskilt inför valet den 11 september. Med förhoppningen att så många som möjligt ska ställa krav på kommunpolitikerna om tydlighet och om att värna boendes och kommunmedborgares intressen.

De senaste två veckorna har vi delat ut broschyrer och kartor som visar hur säkerhetsavstånd till vägar skulle påverkas vid en vindkraftsetblering i Klintaberget (bara tre av tolv planerade verk lever upp till säkerhetskraven). Materialet har delats ut i brevlådor i Näkna, Simonstorp, Ändebol, Kalbo, Bräntorp och Bremyra, och på plats bland annat i parken i Simonstorp, utanför Coop i Åby, tillsammans med föreningen Bevara Kolmårdsskogen, och senast nu på Regnamarken i Regna i lördags, tillsammans med Rättvisa vindar vid Regna, RVVR.

– Det har blivit många givande möten och samtal. Människor har många tankar och känner oro inför hotet om storskalig vindkraft i sitt närområde. Om sin boendemiljö, hälsopåverkan, säkerhet, natur och friluftsliv och påverkan på fastighetsvärdet. Inför valet den 11 september hoppas vi att så många som möjligt tar chansen och gör sin röst hörd gentemot politikerna. Och kräver att de inte lägger sig platt inför storbolagens intressen och okritiskt släpper igenom exploateringar som riskerar så stor negativ påverkan på så många, säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO.

RVNO fortsätter informationsarbetet inför valet. Följ oss gärna här på hemsidan och i sociala medier.