fbpx

Politikernas ansvar är att ställa tydliga krav

Per-Olov Strandberg, ordförande, och Catharina Roos, vice ordförande, RVNO.

Två år har gått sedan samrådet om Holmens vindkraftsetablering inleddes. Trots att man haft lång tid på sig och trots rekordvinster för företaget har Holmen endast i två fall löst ut fastigheter i projektområdet. KD Norrköping, som säger sig värna en levande landsbygd, väljer att stillatigande se på i stället för att ställa krav på skälig ersättning till de som drabbas.

Insändare i gårdagens NT, som svar på KD Norrköpings debattartikel den 25/8.

Hur många människor tycker Kristdemokraterna det är okej att de drabbas negativt av Holmens vindkraftsetablering? 

Mot bakgrund av att det gått två år sedan samrådet för Holmens vindkraftsetablering inleddes och att endast två mindre fastigheter inom projekteringsområdet har lösts ut så får nog den inställningen betraktas som naiv. Holmen har haft två år på sig att komma med ersättningsmodeller för de verksamheter och fastighetsägare som drabbas men ännu inte kommit med något rimligt förslag.

Holmen, som gjorde en rekordvinst under senaste kvartalet, och med elpriser som slår alla tiders rekord borde ha möjligheter att erbjuda samtliga fastighetsägare som drabbas av värdeminskning en skälig ersättning. Kravet för sakskada står även inskrivet i Miljöbalken även om ”ett system för ersättning för de fastighetsägare som drabbas negativt av en vindkraftsetablering” naturligtvis skulle tydliggöra riktlinjerna. Men vad är det som hindrar Kristdemokraterna i Norrköping från att ställa krav på Holmen att utreda hur många människor som drabbas och hur stora värden som kommer att förstöras av Holmens tolv vindkraftverk? Är det lättare att köra över människor om man inte vet hur många dom är?

Vi kan i flera tidningar idag läsa om att Försvaret får så många vindkraftsförfrågningar att de pausat möjlighet att få preliminära besked om planerade vindkraftsetableringar för att de får så många förfrågningar. Vi vet att Holmen i tidiga remisser till myndigheter pekat ut totalt sju områden i Norrköpings och Finspångs kommuner som intressanta för vindkraft. Några av dessa har lyfts upp till ansökningar; Klintaberget, Skybygget och Högsjön. Men var nästa ansökan kommer vet vi inte idag. Även Tekniska Verken som utreder vindkraft i Jättebergen har fler planer att etablera vindkraft i Norrköping. De utreder nya områden både på Vikbolandet och i Kolmården.

Om det är din grannfastighet som lyfts upp som nästa projekteringsområde av någon av alla de vindkraftsexploatörer som verkar i Sverige, vill du då att politikerna likt Kristdemokraterna litar på företagen eller vill du ha politiker som ställer tydliga krav på projektörerna att enskilda människor och verksamheter inte får drabbas negativt?

Catharina Roos, vice ordförande RVNO
Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Hans Kindstrand, juristgruppen RVNO

Några veckor fulla av aktiviteter

RVNO på plats på Regnamarken i lördags, tillsammans med Rättvisa vindar vid Regna, RVVR. Tack alla marknadsbesökare som stannade en stund för att prata med oss.

Med extra fokus på valet och på politikernas ansvar i frågan om storskalig vindkraft i norra Östergötland har RVNO de senaste veckorna delat ut broschyrer och informationsmaterial och funnits på plats på flera ställen för att samtala och svara på frågor. Arbetet fortsätter ända fram till valet.

Utdelning av broschyrer och informationsmaterial, debattartiklar och många intressanta möten med boende och besökare i norra Östergötland. De senaste veckorna har RVNO fokuserat arbetet på kunskapsspridning och samtal om storskalig vindkraft särskilt inför valet den 11 september. Med förhoppningen att så många som möjligt ska ställa krav på kommunpolitikerna om tydlighet och om att värna boendes och kommunmedborgares intressen.

De senaste två veckorna har vi delat ut broschyrer och kartor som visar hur säkerhetsavstånd till vägar skulle påverkas vid en vindkraftsetblering i Klintaberget (bara tre av tolv planerade verk lever upp till säkerhetskraven). Materialet har delats ut i brevlådor i Näkna, Simonstorp, Ändebol, Kalbo, Bräntorp och Bremyra, och på plats bland annat i parken i Simonstorp, utanför Coop i Åby, tillsammans med föreningen Bevara Kolmårdsskogen, och senast nu på Regnamarken i Regna i lördags, tillsammans med Rättvisa vindar vid Regna, RVVR.

– Det har blivit många givande möten och samtal. Människor har många tankar och känner oro inför hotet om storskalig vindkraft i sitt närområde. Om sin boendemiljö, hälsopåverkan, säkerhet, natur och friluftsliv och påverkan på fastighetsvärdet. Inför valet den 11 september hoppas vi att så många som möjligt tar chansen och gör sin röst hörd gentemot politikerna. Och kräver att de inte lägger sig platt inför storbolagens intressen och okritiskt släpper igenom exploateringar som riskerar så stor negativ påverkan på så många, säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO.

RVNO fortsätter informationsarbetet inför valet. Följ oss gärna här på hemsidan och i sociala medier.

Hur tänker KD värna en levande landsbygd?

Varför är inte Klintaberget med omgivningar en levande landsbygd värd att värna? Den frågan ställer RVNO till KD i Norrköping.

Kristdemokraterna i Norrköping säger sig värna om en levande landsbygd vilket klingar vackert. Men vi som bor i den idag levande landsbygden undrar vad KD Norrköping menar.

Det här är en replik i NT den 25 augusti på Kristdemokraterna i Norrköpings debattartikel (betalvägg) i samma tidning den 12 augusti:

Det ställningstagande som KD Norrköping redovisar, ligger mycket långt från det ställningstagande som återges i KD:s motion 2021/22: 4661 av Kjell-Arne Ottosson med flera som bland annat förespråkar ”ett system för kompensation för de fastighetsägare som påverkas av en vindkraftsetablering”.

KD politikerna Sjöberg, Tekmen och Lizsiderius går i sin debattartikel igenom vilka som är deras tre viktigaste politikområden. Ett av dem är att värna om landsbygden, vilket klingar vackert ”en levande landsbygd får man genom en fungerande infrastruktur, bredband och kollektivtrafik, Men även alla de företagare som finns där måste gynnas bättre”. 

Enligt KD-språk betyder det att flera företag och några tusen småhusägare i Klintabergets omgivningar måste tåla att deras fastigheter tappar i värde och att de utsätts för stora hälsorisker och förstörd närmiljö samt att företag kommer att  läggas ner om projektet genomförs.

Detta kan alla vi som bor på landet som i till exempel Simonstorp, Näkna, Ändebol eller Åby känna igen. Att KD Norrköpings inställning till Holmens vindkraftsplaner vid Klintaberget avviker från rikspolitiken är uppenbart. Ebba Busch uttalande att  ”klimatomställningen får inte komma på bekostnad av att människor lämnas med en tom plånbok, och att svenska företag slås ut. Sverige är världsledande inom klimatområdet – det kan vi fortsätta att vara utan att ekonomiskt slå ut vår egen befolkning” gäller tydligen inte i Norrköping. 

PÅ KD:s hemsida står det ”Nej till vindkraftverk i närheten av människans livsmiljö eller som skadar viktiga och känsliga naturområden. ”

Camilla Brodin KD:s miljöpolitiska talesperson säger att ”tillståndsprocessen måste effektiviseras och kortas genom exempelvis parallella processer och en skälig ersättning till berörda fastighetsägare” KD i Norrköping har tydligen en egen politisk agenda som utan förbehåll tillstyrker Holmens tillståndsansökan.

I Norrköping förespråkar KD att man skall tillstyrka Holmens vindkraftsverk i föreställningen att kommunen inte har något ansvar även om man deltar i tillståndsprojektet. Man förlitar sig helt på Länsstyrelsens svar och Sjöberg säger:” Många former av elproduktion behövs. Därför ska vi inte stoppa projektet genom att använda vårt veto utan tillåta att Länsstyrelsen gör sin miljöprövning som de gjort i andra projekt.” För kommunen handlar det inte om något ”veto”. Det handlar om att kommunen tillstyrker och aktivt deltar i beslutet. KD i Norrköping kan inte avsäga sig det ansvaret.

Under de snart två år som pågått sedan Holmens samrådsförfarande påbörjades vilar en tung, våt filt över vår levande bygd. Bara planerna i sig gör att företag är på väg att läggas ner, människor oroar sig för sjunkande fastighetspriser och ohälsa. Allt enligt vetenskapliga fakta, som också presenterats för KD under de gångna åren. L, M och SD kommer inte att tillstyrka Holmens vindkraftsprojekt vid Klintaberget.  

Det är förvånande att KD lokalt gör så, tvärtemot vad deras partikamrater och partiledare förespråkar på riksnivå och i andra kommuner. 

Så frågan till KD i Norrköping blir: Varför är inte Klintaberget med omgivningar en levande landsbygd värd att värna? Här finns flera företag och ett tusental småhusägare.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Catharina Roos, vice ordförande RVNO
Hans Kindstrand, juridikgruppen RVNO