fbpx

Några veckor fulla av aktiviteter

RVNO på plats på Regnamarken i lördags, tillsammans med Rättvisa vindar vid Regna, RVVR. Tack alla marknadsbesökare som stannade en stund för att prata med oss.

Med extra fokus på valet och på politikernas ansvar i frågan om storskalig vindkraft i norra Östergötland har RVNO de senaste veckorna delat ut broschyrer och informationsmaterial och funnits på plats på flera ställen för att samtala och svara på frågor. Arbetet fortsätter ända fram till valet.

Utdelning av broschyrer och informationsmaterial, debattartiklar och många intressanta möten med boende och besökare i norra Östergötland. De senaste veckorna har RVNO fokuserat arbetet på kunskapsspridning och samtal om storskalig vindkraft särskilt inför valet den 11 september. Med förhoppningen att så många som möjligt ska ställa krav på kommunpolitikerna om tydlighet och om att värna boendes och kommunmedborgares intressen.

De senaste två veckorna har vi delat ut broschyrer och kartor som visar hur säkerhetsavstånd till vägar skulle påverkas vid en vindkraftsetblering i Klintaberget (bara tre av tolv planerade verk lever upp till säkerhetskraven). Materialet har delats ut i brevlådor i Näkna, Simonstorp, Ändebol, Kalbo, Bräntorp och Bremyra, och på plats bland annat i parken i Simonstorp, utanför Coop i Åby, tillsammans med föreningen Bevara Kolmårdsskogen, och senast nu på Regnamarken i Regna i lördags, tillsammans med Rättvisa vindar vid Regna, RVVR.

– Det har blivit många givande möten och samtal. Människor har många tankar och känner oro inför hotet om storskalig vindkraft i sitt närområde. Om sin boendemiljö, hälsopåverkan, säkerhet, natur och friluftsliv och påverkan på fastighetsvärdet. Inför valet den 11 september hoppas vi att så många som möjligt tar chansen och gör sin röst hörd gentemot politikerna. Och kräver att de inte lägger sig platt inför storbolagens intressen och okritiskt släpper igenom exploateringar som riskerar så stor negativ påverkan på så många, säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO.

RVNO fortsätter informationsarbetet inför valet. Följ oss gärna här på hemsidan och i sociala medier.