fbpx

Arbetet fortsätter – hjälp oss granska ansökan!

Vi är glada och tacksamma över de partier i Finspång och Norrköping som sagt nej till Holmens etablering. Nu fortsätter arbetet tills ansökan dras tillbaka eller avstyrks genom det kommunala vetot i båda kommunerna. Och nu behöver vi din hjälp att granska ansökningshandlingarna!

Pressmeddelande RVNO 2021-11-18

Glada besked förra veckan när det stod klart att nästan alla partier i Finspångs kommun säger nej till Holmens vindkraftsplaner som de ser ut i den aktuella ansökan. I Norrköpings kommun har hittills några partier sagt nej men ingen majoritet finns.

– Utgångspunkt för RVNO:s arbete har hela tiden varit att etableringen och storskaligheten i projektet är oförenligt med hänsyn till människor, natur och en levande landsbygd. Så länge Holmens planer ligger kvar fortsätter också vårt arbete, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Inget hindrar kommunerna från att lägga sitt veto redan nu, om en majoritet finns. Enligt Energimyndigheten ska en begäran om tillstyrkan skickas ut av prövningsmyndigheten senast när projektörens ansökan och miljökonsekvensbeskrivning är kompletta.

– Ett veto redan nu skulle bespara alla inblandade en utdragen process, tid och resurser. Det gäller såväl Holmen som länsstyrelsen och alla boende som lever med oron. I Finspångs kommun är en majoritet nu emot etableringen och vi skulle gärna se att man tar steget fullt ut och lägger ett veto, säger Per-Olov Strandberg.

För RVNO är nästa steg i arbetet nu att granska Holmens ansökan och alla bilagor som kommit in till länsstyrelsen. Och här behöver vi vara många som hjälps åt, materialet omfattar flera hundra sidor och många olika kompetensområden.

– Alla som har lämnat samrådssynpunkter kan börja med att kontrollera att de finns med i materialet och att Holmen svarar på frågorna på ett tillfredsställande sätt. Den formella möjligheten för enskilda att yttra sig kommer lite längre fram i processen men redan nu är det bra att börja förbereda sig, säger Per-Olov Strandberg.

Vill du vara med och granska dokumenten i lite mer organiserad form? Hör av dig till oss på kontakt@rvno.se. Hör gärna av dig också om du läser och upptäcker brister eller felaktigheter i Holmens material, till exempel i miljökonsekvensbeskrivningen eller någon av bilagorna. Mejla oss då på samma adress.

RVNO kommer att försöka sammanställa föreningens synpunkter och de synpunkter som inkommer till ett gemensamt dokument längre fram. Mer information om det kommer.

Du hittar den kompletta ansökan, miljökonsekvensbeskrivning, yttranden, samrådsredogörelse, bilagor m.m. hos länsstyrelsen via en länk på vår hemsida. Länken är tillgänglig till och med den 10 december, så passa på att ladda ner filerna du vill spara innan dess. RVNO kommer att spara allt material, kontakta oss om du missat något.

För mer information
Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
ordf@rvno.se, tel: 073 020 16 59

Pressmeddelandet som PDF:


Hemsida
Facebooksida
Facebookgrupp
Instagram
Youtube