fbpx

Stor oro bland lokala företagare inför Holmens vindkraftsplaner

På landsbygden finns små, medelstora och stora företag som alla hjälper till att få kugghjulen att snurra. Hotet om en storskalig vindkraftsetablering skapar mycket oro och ilska. Foto: Shutterstock
Oron och ilskan är stor bland lokala företag inför Holmens planerade vindkraftsetableringar i norra Östergötland. Det visar en enkät som RVNO nyligen genomfört bland företagare i områdena. En etablering skulle vara förödande även för nyföretagandet, menar Catharina Roos, ansvarig för företagarfrågor inom föreningen.

Holmens planer på att bygga 77 vindkraftverk väcker oro och ilska bland företagare i de aktuella etableringsområdena i och runt Simonstorp, Igelfors och Grytgöl. Det visar RVNO:s nyligen genomförda enkät.

Av de företagare som svarat anger nära 95 procent att de känner mycket oro och tveksamheter inför projektet. Lika många, 95 procent, svarar “nej, inte alls” på frågan om de skulle känna förtroende för Holmen om projektet fullföljdes. Nära 90 procent anger att de är ”mycket negativa” till vindkraftsprojektet.

Förlorade kunder och förstörelse av unika miljöer

På frågan om vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser man befarar att en etablering skulle få nämns förstörelse av unika miljöer, förlorade kunder, minskad tillväxt, arbetsmiljöproblem till följd av störande ljud och avfolkning av hela bygder.

– Bland små och medelstora företag finns redan nu en stor oro inför framtiden oavsett om vindkraftsprojektet blir av eller inte. Som företagare måste man i god tid planera sin verksamhet och vem vågar satsa fullt ut med ett sådant hot hängande över sig? Många funderar också på om nästa generation ens kommer att vilja bo kvar, säger Catharina Roos, ansvarig för företagarfrågor inom RVNO.

Låg andel nyföretagare redan ett problem

Företagen som deltagit i enkäten återfinns inom en rad olika verksamheter såsom närturism, lantbruk, fastigheter, odling, hälsa, bemanning och hotell- och konferens.

– Både Norrköpings och Finspångs kommun ligger idag under medelvärdet i Sverige gällande nyföretagande. I och med Holmens planer riskerar vi en ytterligare drastisk minskning av nyföretagande och ungas möjligheter att starta företag och försörja sig i våra kommuner, säger Catharina Roos.

Är du företagare men ännu inte medlem i Företagarna RVNO? Välkommen att gå med! Mer information på https://rvno.se/kontakt/