fbpx

“Inga turister vill besöka områden med vindkraft”

Utifrån rollen som hotellföretagare skriver Catharina Roos, vice ordförande i RVNO, i dagens NT om det omöjliga i att planera en hotelletablering i områden som hotas av storskalig vindkraft.

Debattartikel i dagens NT 2021-08-31

Finspångs och även Norrköpings kommuner ligger långt ner på listan bland Sveriges kommuner vad gäller nyföretagande. De har gjort så i många år. För att starta ett företag behövs ett bra företagsklimat där en nyetablering ges goda grundföresättningar. Det krävs också riskbenägna entreprenörer som vågar ta steget. Kommuner ska inte driva denna typ av företag. Det blir en ohållbar konkurrenssituation för dem som satsar kapital och energi och som i slutändan inte har tillgång till kommunens ekonomiska resurser. Kommunens uppgift är att skapa förutsättningarna och goda villkor.

I Finspångs fall och som svar på artikeln kring hur man ersätter Hotel De Geers plats så krävs följande: Kommuninvånarna i Finspång väntar på svar från politikerna hur de ställer sig till Holmens planerade 77 vindkraftverk i Norrköping/Finspång. Så länge ovisshet råder angående deras inställning finns inga marknadsförutsättningar. Pandemin är i detta fall inget att skylla på inför framtiden.

Nu gäller det att få klarhet i om vindkraftsplanerna blir av eller ej, och besked om hur visionen 30/35 ska genomföras i praktiken. 
Inga turister vill besöka områden med vindkraftverk av den storlek och antal som planeras i Finspång. Blir det så påverkas uthyrningsstugor, vandrarhem och även centrumhotell. Fastighetsvärden kommer att sjunka kraftigt och som företagare tar man sig en ordentlig fundering kring kommunens vision om framtiden. Vid köp och nyetableringar är det säljarens och kommunens uppgift att upplysa intressenterna om vad som planeras.

Som hotellföretagare ser jag för egen del inga förutsättningar för att starta ett nytt hotell i Finspång och avvaktar med stort intresse de olika politiska partiernas ställningstagande i frågan om Holmens vindkraftsetablering.

Catharina Roos, hotellföretagare och vice ordförande RVNO

“Vi vill att vårt företag ska kunna leva vidare”

Anna och Janne Doggsen driven Doggsencenter och är aktiva i RVNO.

Doggsencenter är ett exempel på dem som dragit nitlott i Holmens vindkraftslotteri. Vad blir konsekvenserna för oss om planerna blir verklighet?

Insändare i NT 2021-05-23 av Anna och Janne Doggsen, Doggsencenter

Vi jobbar med djur och människor liksom med flertalet myndigheter, skolor, universitet, försvaret och privata uppdragsgivare. Hundägare från hela landet kommer till oss för vår kompetens samt idyllen och läget på landet. 

Barn och ungdomar i vår rehab- och behandling får en plats på Doggsen när andra miljöer varit för påfrestande för dem med funktionsnedsättningar och högkänslighetsproblematik. Livet på landet har visat sig ha en snabb, läkande, återhämtande effekt både för våra ungdomar och för alla svårt medtagna hundar som placerats här av myndigheter. 

Sedan Holmens samrådsunderlag skickades ut har vi besökt åtskilliga vindkraftsetableringar, fotat, filmat, gjort bullermätningar, omgivningsanalyser och även intervjuat personer som bor nära industriella vindkraftsområden. 

Kontentan är att människor lider av långdragna störande byggprocesser, en förstörd livsmiljö med begränsningar till omgivningarna, konstanta störningar av buller, ljus och skuggsvep som resulterat i sömnsvårigheter, stress, ångest, fysisk och psykisk ohälsa. Antalet turbiner, avstånd, lägen och höjder var påtagliga påverkansfaktorer där avstånd inom en till sex kilometer påvisade stora svårigheter. En gemensam nämnare var också svårigheten att flytta till följd av fastigheternas värdeminskningar.

Vi vet nu att möjligheterna att driva vår verksamhet vidare med höga vindkraftverk bullrande omkring oss är uteslutet. Holmen förespråkar samexistens med oss berörda men att samexistera bygger på att alla kan existera. Hur ska detta möjliggöras när vårt koncept bygger på lugn, ro och tystnad i naturens läkande omgivningar med våra rid- och hundinterventioner som hjälpmedel i vårt behandlingsarbete?

Tiden är snart inne för er kommunpolitiker att avgöra vårt framtida öde, det går inte längre att gömma sig bakom att ”vi har ingen ansökan att ta ställning till”. Vad ser ni för lösningar för oss? Finns det en ambition till lösning? Doggsencenter ger energi men av annat slag än Holmen, en mänsklig energi som gjort livet värt att leva för många som varit hos oss.

Vi familjen Doggsen, vår personal, våra ungdomar, våra kunder och våra uppdragsgivare vill att vårt företag ska kunna leva vidare.

Familjen Doggsen

Insändaren i NT (premium)

Markägare om Holmens vindkraftsplaner: Ett dråpslag!

Kommer verksamheten att överleva? Kan vi bo kvar? Vad händer med kommande generationer? Det är några av frågorna lokala markägare nu ställer sig.

Förödande för verksamheten. Så kan lokala markägares farhågor inför Holmens planerade vindkraftsetableringar sammanfattas. Hälften av de tillfrågade säger sig ha inget eller mycket lite förtroende för Holmen och nio av tio vill inte sälja avverkad skog till företaget i framtiden. Det visar RVNO:s nyligen genomförda enkät.

Markägare nära de planerade vindkraftsbyggena Klintaberget, Skybygget och Högsjön ser i hög grad projektet som ett hot mot verksamhetens existens. Flera anger att de inte kommer att kunna bo kvar om planerna blir verklighet. Många menar också att det skulle bli svårt eller omöjligt för kommande generationer att ta över.

– Tanken var att barnen skulle ärva gården men om detta blir verklighet är den inget att ha, svarar en markägare.

Ett livsverk som hotas

Catharina Roos, ansvarig för företagarfrågor inom RVNO, konstaterar att hotet om storskalig vindkraft ställer markägare inför svåra beslut.

– Man ställer sig frågor om överlevnad i det industriprojekt man ser framför sig. Generationsfrågan är lika betungande då man ser sitt livsverk eller arv, många gånger sedan flera generationer, hotas eller rent av förstöras, säger hon.

Nio av tio tillfrågade i enkäten anger att de inte kommer att sälja avverkad skog till Holmen i framtiden. Ännu fler, 95 procent, svarar ”ja, mycket” på frågan om planerna påverkar deras förtroende för Holmen. Hälften säger sig nu ha ”mycket litet” eller ”inget förtroende alls”.

Vem ersätter skador och förluster?

Ytterligare källa till oro är frågor kring ekonomi och vad som händer med markvärdet, vem som ersätter skador och förluster vid eventuell försäljning, direkta skador på skog och mark, djurliv och miljöförstöring.

På sina marker har de flesta tillfrågade observerat sällsynta och hotade djurarter och växter. Som ugglor, tjäder, orre, ormvråk, duvhök, havsörn, fladdermöss, lodjur, kronhjort, utter, många sorters fjärilar och insekter, orkidéer, tibast och kulturväxter av olika slag.

För mer information om enkäten, kontakta foretagare@rvno.se