fbpx

Frågan om vindkraftsveto upp i Norrköpings fullmäktige

Måndag den 28/11 fattar Norrköpings kommunfullmäktige beslut om en avsiktsförklaring om ett kommunalt veto mot Holmens eventuella vindkraftsansökan i Klintaberget. Det nuvarande styret, i form av L, M och KD med stöd av SD, vill se ett veto medan S, C, V och MP är emot.

Beslutet på måndag gäller huruvida fullmäktige formellt ska deklarera att man kommer att säga nej till en eventuell ansökan om vindkraft i Klintaberget. I beslutsunderlaget står bland annat:

De i det tematiska tillägget för vindkraft utpekade prioriterade områdena, utredningsområdena och olämpliga områdena i översiktsplanen är i behov av en översyn. Dessutom har tillägget inte beaktat konsekvenserna av så höga vindkraftverk, 290 meter, som planeras.

Ärendet har tidigare varit uppe i Norrköpings kommunstyrelse. Där röstade de styrande partierna L, M och KD med stöd av SD för ett veto medan oppositionen, S, C, V och MP, reserverade sig och ställde sig bakom Olle Vikmång (S) yrkande om att låta Länsstyrelsen pröva ansökan.

Källa: Folkbladet