fbpx

Försvaret accepterar ett mindre antal verk i Klintaberget

Från 30 till 17 verk efter att försvaret sagt sitt om exploateringsområdet Klintaberget.

Efter den senaste dialogrundan där Holmen gått fram med ett reviderat förslag står det klart att Försvarsmakten säger ja endast till 17 av de ursprungligen 30 vindkraftverk som Holmen planerat ansöka om att få bygga i området ”Klintaberget”.

I det ursprungliga samrådsunderlaget planerade Holmen att söka tillstånd för totalt 77 verk, varav 60 i områdena ”Klintaberget” och ”Skybygget”, och 17 i ”Högsjön”.

– Det här är mycket goda nyheter för alla boende i området som oroat sig för att få industriell vindkraft som närmaste granne. Men även efter revideringen är det fortfarande många som kommer att drabbas. Vi i RVNO jobbar vidare för att minimera den negativa påverkan på människor och natur säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Markägare om Holmens vindkraftsplaner: Ett dråpslag!

Kommer verksamheten att överleva? Kan vi bo kvar? Vad händer med kommande generationer? Det är några av frågorna lokala markägare nu ställer sig.

Förödande för verksamheten. Så kan lokala markägares farhågor inför Holmens planerade vindkraftsetableringar sammanfattas. Hälften av de tillfrågade säger sig ha inget eller mycket lite förtroende för Holmen och nio av tio vill inte sälja avverkad skog till företaget i framtiden. Det visar RVNO:s nyligen genomförda enkät.

Markägare nära de planerade vindkraftsbyggena Klintaberget, Skybygget och Högsjön ser i hög grad projektet som ett hot mot verksamhetens existens. Flera anger att de inte kommer att kunna bo kvar om planerna blir verklighet. Många menar också att det skulle bli svårt eller omöjligt för kommande generationer att ta över.

– Tanken var att barnen skulle ärva gården men om detta blir verklighet är den inget att ha, svarar en markägare.

Ett livsverk som hotas

Catharina Roos, ansvarig för företagarfrågor inom RVNO, konstaterar att hotet om storskalig vindkraft ställer markägare inför svåra beslut.

– Man ställer sig frågor om överlevnad i det industriprojekt man ser framför sig. Generationsfrågan är lika betungande då man ser sitt livsverk eller arv, många gånger sedan flera generationer, hotas eller rent av förstöras, säger hon.

Nio av tio tillfrågade i enkäten anger att de inte kommer att sälja avverkad skog till Holmen i framtiden. Ännu fler, 95 procent, svarar ”ja, mycket” på frågan om planerna påverkar deras förtroende för Holmen. Hälften säger sig nu ha ”mycket litet” eller ”inget förtroende alls”.

Vem ersätter skador och förluster?

Ytterligare källa till oro är frågor kring ekonomi och vad som händer med markvärdet, vem som ersätter skador och förluster vid eventuell försäljning, direkta skador på skog och mark, djurliv och miljöförstöring.

På sina marker har de flesta tillfrågade observerat sällsynta och hotade djurarter och växter. Som ugglor, tjäder, orre, ormvråk, duvhök, havsörn, fladdermöss, lodjur, kronhjort, utter, många sorters fjärilar och insekter, orkidéer, tibast och kulturväxter av olika slag.

För mer information om enkäten, kontakta foretagare@rvno.se

Nu är den nya foldern här!

RVNO:s informationsfolder om Holmens planerade vindkraftsprojekt.

Just nu pågår arbetet för fullt med att dela ut den nya foldern som RVNO tagit fram, med information om konsekvenserna som en storskalig vindkraftetablering i norra Östergötland skulle få för människor, djur, natur och kulturmiljöer.

Foldern har tryckts i 5 000 exemplar till att börja med och delas ut bland annat i Simonstorp, Grytgöl, Igelfors, Regna, Åby, Jursla, Näkna, Bränntorp och Svärtinge.