fbpx

Slutreplik av RVNO i Expressen

Catharina Roos, vice ordförande i RVNO, svarar Lorentz Tovatt, miljöpartiet, på dagens Expressen Debatt.

Catharina Roos i Expressen 30 juli 2021:

Politiker ska syssla med politik och inte ge särskilda villkor för en specifik teknik. Enögt upprepar MP sitt mantra om ofarlig och grön el som det enda alternativet för att klara den viktiga elproduktionen inför framtiden.

Politiker ska syssla med politik och inte ge särskilda villkor för en specifik teknik. Enögt upprepar MP sitt mantra om ofarlig och grön el som det enda alternativet för att klara den viktiga elproduktionen inför framtiden.

Lorentz Tovatt antyder i sin replik att havsbaserad vindkraft skulle vara bättre vilket inte heller stämmer. Farliga utsläpp av bisfenol i våra hav och vattendrag förgiftar vatten och fisk. De havsbaserade kraftverken är minst lika förstörande och hälsovådliga för människor, djur och natur som kraftverken på land.

Lorentz Tovatt antyder i sin replik att havsbaserad vindkraft skulle vara bättre vilket inte heller stämmer. Farliga utsläpp av bisfenol i våra hav och vattendrag förgiftar vatten och fisk. De havsbaserade kraftverken är minst lika förstörande och hälsovådliga för människor, djur och natur som kraftverken på land.

Tyskland, som satsat på en massiv vindkraftsutbyggnad, har nu bland de högsta elpriserna i unionen – och även bland de högsta utsläppen av koldioxid per producerad energienhet. Belgien står på tur med samma utveckling. Ett energisystem baserat på vindkraft förutsätter att man ”stödeldar” med stora mängder fossila bränslen som balanskraft. 

Storskalig vindkraftsproduktion leder därför till ökad klimatstress med ännu större risk för extremväder. Jag delar därför inte Tovatts uppfattning om att allt blir bättre bara vi omvandlar ännu mer av vårt vackra land till en industrizon.

Jag saknar svar på mina frågor som berör besöksnäringen. Det verkar som att Miljöpartiet och Tovatt anser att det är okej att den svenska turismnäringen kommer att slås ut i takt med att förutsättningarna så totalt förändras. 

Ingen betalar för att besöka vindkraftverk.

Catharina Roos, vice ordförande RVNO