fbpx

Så här skulle det se ut: Visualisering av planerade verk i Simonstorp

Vy från sjön Bolens strand mot Simonstorp, med 8 av de planerade 18 verken synliga, om Holmens projekt blev verklighet. Foto: RVNO

Bilden visar hur det skulle se ut i den del av Simonstorp där Holmen vill placera 8 av sina totalt 18 vindkraftverk. Verken är något lägre än de Holmen ansökt om att få bygga.

Fotomontaget är gjort för att visa hur en del av vindkraftverken skulle synas  i och omkring Simonstorp. Verkens placeringar utgår från Holmens ansökan till Länsstyrelsen som lämnades in i oktober 2021. Bildmontaget utgår från att navhöjden är 200 meter och rotorbladen 85 meter, alltså tillsammans aningen lägre än maxhöjden på totalt 290 meter som angetts i ansökan.

Montaget visar den brännvidd som motsvarar ögats upplevelse av horisonten. Vindkraftsprojektörer använder ofta vidvinkel i sina montage vilket är missvisande. Deras montage visar ofta också för stora avstånd, föremål i förgrunden och annat som ska få verken att smälta in i naturen.

Planerade verksplaceringar enligt Holmens ansökan i området i och runt Simonstorp.

Den förändrade landskapsbilden som montagen visar är en av många aspekter som påverkar närboende i en etablering av storskalig vindkraft. Verk med den här höjden (bland annat de som är placerade i etableringsområdets yttre delar) måste också förses med högintensivt vitt blinkande hinderbelysning. Andra aspekter som påverkar är buller, lågfrekvent ljud och infraljud. Även miljön på marknivå påverkas starkt, genom omfattande avverkning, nya breda vägnät och under etableringstiden flera tusen tunga transporter.

Bland de mer långsiktiga aspekterna finns påverkan på biotoper och habitat, känsliga våtmarker och negativ hälsopåverkan till följd av buller.