fbpx

Holmen saknar den kunskap som Miljöbalken kräver

Debattartikel av Per-Olov Strandberg och Catharina Roos, RVNO.

I en nyhetsartikel i NT den 24/3 uppehåller sig Nils Ringborg, talesman för Holmen, vid de svårigheter Holmen har att förstå, att industriell verksamhet kan störa fastigheter i omgivningen.

Den här debattartikel är publicerad i NT den 1 april, 2022.

Det finns ingen praxis säger Ringborg. Han har svårt att förstå ”vilket avstånd man ska räkna på”. Över huvudtaget vittnar svaren om bristande förmåga att förstå konsekvenserna av det projekt som Holmen driver vid Klintaberget.

För att få tillstånd till den miljöfarliga verksamhet som storskalig vindkraft är, krävs att Holmen gör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En MKB skall innehålla en fullständig redovisning av den miljöfarliga verksamhetens konsekvenser. Vad som ska ingå i en MKB framgår av EU:s MKB-direktiv. Där står i art 3:

”Miljökonsekvensbedömningen ska i varje enskilt fall på ett lämpligt sätt identifiera, beskriva och bedöma de betydande direkta och indirekta effekterna av ett projekt beträffande ….materiella tillgångar”. 

Den här bestämmelsen kan inte vara särskilt svår att förstå. Med materiella tillgångar avses bl a fastigheter. Projektets påverkan på fastigheter och fastigheters värde i Klintabergets omgivning ska alltså identifieras, beskrivas och bedömas. Att dessa uppgifter inte finns med i den MKB som Holmen redan lämnat in, kan inte bero på annat än okunskap, ointresse och arrogans från Holmens sida.

Vilket avstånd ska man räkna på? Inte heller den uppgiften är särskilt svår. Det finns en vetenskaplig studie om vindindustrins värdepåverkan på omgivande småhusfastigheter som grundas på 100 000 fastighetsförsäljningar under åren 2013 – 2018. Där framgår klart att värdepåverkan för enskilda småhusfastigheter beror på avstånd, antal verk och verkens höjd, och att värdepåverkan klingar av först efter 8 km. Inom den radien finns vid Klintaberget 1036 småhusfastigheter. Det är bara att värdera skadan utifrån befintliga fastighetsvärden. Fastighetsvärdering är idag en etablerad vetenskap, så den uppgiften kan inte heller vara särskilt svår.

En märklig sak är att vindindustrins lobbyorganisation Svensk Vindenergi, under lång tid, lyckats hålla de här frågorna borta från miljöprövningen. I Danmark finns sedan snart 15 år tillbaka, regler om ersättning till fastighetsägare som får vindkraftverk uppförda i närheten av sina bostäder. Miljöbalken innehåller ett kunskapskrav. Det är uppenbart att Holmen saknar den kunskap som behövs för att genomföra vindkraftsetableringen vid Klintaberget.

Per-Olov Strandberg, ordförande
Catharina Roos, vice ordförande
Rättvisa vindar i norra Östergötland, RVNO