fbpx

Visst vill väl centern ha en levande landsbygd?

Författaren har godkänt publicering av detta svar på Bengt-Erik Berglunds insändare “Holmens planer – ett steg mot oberoende av kol och olja” i NT den 13 januari 2021. Tyvärr kan vi inte publicera ursprungsinsändaren av upphovsrättsliga skäl.

Länk till insändaren (betalvägg)

20 jan 2021 – NT DEBATT – Visst vill väl centern ha en levande landsbygd? I jakten på omställning får vi inte springa ifrån det sunda förnuftet, skriver artikelförfattaren i ett svar angående Holmens vindkraftplaner. Svar på “Holmens planer – ett steg mot oberoende av kol och olja” i NT 13/1.

I egenskap av centerpartist blir jag både ledsen och konfunderad när jag läser Bengt- Erik Berglunds debattartikel om att vi invånare i Holmens planerade vindindustriområde behöver växa upp, ta ansvar och sluta hitta på argument mot vindkraftetableringen kring våra hus, torp och gårdar.

Detta påhopp kan bara bottna i en sak, ren okunskap. Ingen tror väl på fullt allvar att människor utan anledning skickar insändare och debattartiklar till tidningarna med rop på hjälp om man inte är i knipa.

Holmens projekt är en ren överraskningsprodukt som dimper ner från ingenstans och slår undan många människors liv och framtidsplaner. Med vindkraftverk höga som Eiffeltornet som grannar sjunker fastighetsvärden där många, bland annat satsande barnfamiljer kommer att bli fast i en fälla med svårsålda hus och livslånga skulder. Små och medelstora företag med inriktning mot gröna näringar tvingas lägga ner och säga upp personal, människor som flyttat till landet på grund av funktionsnedsättningar, hälsoproblem och ljud- och ljusöverkänslighet blir dubbelt drabbade och människor som står mitt uppe i byggplaner med nyinköpta tomter vet varken ut eller in.

Hoppas dock att detta är Berglunds personliga åsikt och inte partiets ställningstagande. För visst är det väl så att Centern fortfarande står för en levande landsbygd med ambition om en grön näringslivsutveckling eller går vindkraftsetableringar före allt annat? Hur ska vi då rädda klimatet? Ja, inte genom 77 vindkraftverk i tät anslutning till en av Sveriges storstäder.

Självklart har vi slagit våra kloka huvuden ihop och tittat på åtskilliga lösningar som vi gärna delger och har delgett men frågan är om det är vi landsbygdsbor som ska lösa Sveriges ohållbara energipolitik och Holmens ogenomtänkta vindkraftsprojekt?

Vindkraftsindustrin har på bara några år radikalt förändrats där storleken på verk har ökat till det dubbla. Därför är placeringen A och O. Att som Berglund jämföra Norrköpings gröna rekreations- och strövområden, kombinerat med tätbebyggd landsbygd, med Norrland visar bara på den inaktuella kunskap som innehas.

Kan finnas en anledning till att de flesta vindindustrier placeras just i obebyggda trakter. Jag rekommenderar det som flera av oss gjort, ett studiebesök i någon av Sveriges nyetablerade “vindkraftparker” för att datera upp kunskaperna lite.

Man blir inte jättesugen på friluftslivet mellan verken och tillgängligheten till skogen minskar snarare än ökar på grund av riskområdesskyltning och avspärrningar. Vad det gäller buller, skuggor och blinkande varselljus så upplevde människorna vi träffade som bodde på tre km avstånd från verken en radikal livskvalitetförändring och då var det inte till det bättre.

Att jämföra ofrivilliga bullerstörningar från vindkraftverk på tysta landet med frivilligheten att bosätta sig i staden vilket inkluderar mera störningar från vägar etcetera blir som att jämföra äpplen med päron. I jakten på omställning för att rädda vår jord får vi inte springa ifrån det sunda förnuftet och de grundläggande mänskliga värderingarna vilket även är ett tips till Centerns energipolitiska talesperson som går “all in “.

Vi landsbygdsbor är många av era väljare vilka man borde var lite mera mån om i vår strävan att vårda och bruka vår Svenska landsbygd. Vindkraften har många brister och kunskapen kring vindkraftens för -och nackdelar är på tok för låg i de bestämmande leden. Min övertygelse är att vi alla har mycket mera att lära innan vi ställer om till det ohållbara.

Sabina S Persson, boende i Holmens planerade vindindustriområde