fbpx

En ros till Finspång som stoppar Holmen

Länk till originalartikel i Folkbladet

FINSPÅNG 5 MARS 2021 09:55

Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vill ge en ros till fullmäktigepolitikerna i Finspång. Till att börja med så vill vi framhålla att betydelsen av ert engagemang i alla frågor, är av största vikt för att vårt demokratiska samhälle ska fungera. Vi förstår att ni som förtroendevalda måste sätta er in i många varierande, svåra och tidskrävande frågor. Med glädje läste vii i Folkbladet nyligen att ni har godkänt Översiktsplanen 2020 för Finspång och att Hugo Andersson (C) nu vill starta upp verkstaden igen. Det är värt en Ros, tycker vi. För ska man öka antalet invånare till 30 000 år 2035, då är det bara att sätta igång. ÖP 2020 är helt rätt. Finspång erbjuder ett attraktivt boendealternativ för hela regionen.

Det är, och ska vara, gott att leva i Finspång. Befintliga företag ska växa, nya ska komma till. Finspångs landsbygd har en rik och värdefull natur, med ett otal sjöar och goda möjliga boplatser, i en anrik kulturbygd. Därför är ni politiker värda att uppmärksammas när ni tagit ett så positivt beslut för oss alla. Vi utgår från att Holmens planer på att etablera storskaliga industrizoner inte längre är aktuella och att vi nu kan gå vidare och se framåt. – Utveckling i stället för avveckling och utflyttning. Det finns en del inspiration att hämta på andra håll i landet. Bymässa 2030 kan vara ett uppslag. Vi väljare förväntar vi oss nu att ni lever upp till ambitionerna i ÖP 2020 och genomför det program som beslutet innebär. Holmens vindkraftsplaner har alltför länge legat som en våt filt över verksamheter och skapat en stor oro bland oss boende.

Per-Olof Strandberg ordförande Rättvisa Vindar Norra Östergötland
Catharina Roos v ordförande Rättvisa Vindar Norra Östergötland