fbpx

Försvaret säger nej till vindkraft i Kolmården

Tekniska verkens planer på sex vindkraftverk i Kolmårdsskogen får nej av försvaret med hänvisning till rikets säkerhet.

Med hänvisning till rikets säkerhet säger nu försvarsmakten nej till Tekniska verken i Linköpings planer på sex vindkraftverk i projektområdet Jättebergen i Kolmårdsskogen.

Försvarmaktens nej kom i ett remissyttrande till Tekniska verken. Det gäller de sex vindkraftverksom Tekniska verken planerar i ett område norr om Älgsjöarna i Kolmården. Projektören Från början var antalet 15 men majoriteten av dem har fallit bort under processens gång bland annat på grund av fågellivet och höga naturvärden.

Försvaret går inte närmare in på varför man säger nej men skriver bland annat så här i sitt remissyttrande till Tekniska verken:

“Föreslagen vindkraftsetablering riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militäradel som omfattas av sekretess. Försvarsmakten redogör inte mer specifikt för denna skada, då den skulle riskera att avslöja uppgifter vars röjande kan medföra betydande men för totalförsvaret eller i annat fall för rikets säkerhet.”