fbpx

Nu finns vår nya broschyr ute

Det kan vara viktigt att känna till hur storskalig vindkraft i norra Östergötland kan komma att påverka dig som bor här. I vår nya broschyr sammanställer vi information och redovisar hur de lokala partierna ställer sig i frågan.

Inför valet har RVNO tagit fram en broschyr som tar upp några aspekter av storskalig vindkraft i norra Östergötland och vilken betydelse det kan få för dig som bor här. Politikerna har ett stort ansvar och som kommuninvånare och väljare har du rätt att få svar på dina frågor.

Fastighetsvärden, säkerhetsavstånd, buller och påverkan på mark och vatten är några av frågorna som kan vara av stor vikt för dig som bor i områden där storskalig vindkraft planeras. Och här har den lokala politiken ett stort ansvar, att fatta långsiktigt hållbara beslut som tar hänsyn till dig som kommuninvånare.

Inför valet den 11 september samlar RVNO information om några av frågorna kring storskalig vindkraft i norra Östergötland och har bett politikerna redovisa sin inställning till de planerade etableringarna i området. Som väljare har du rätt att ställa krav och se till att politikerna tar ansvar i frågan.

Läs mer i vår nya broschyr, som tagits fram speciellt inför valet. Ta också gärna del av informationen här på vår hemsida. För dig som vill träffa oss i föreningen personligen kommer det att finnas flera tillfällen de närmaste veckorna. Följ oss i sociala medier för mer information.

Ladda ner broschyren: