fbpx

Olle Vikmång: Är det värt risken att strunta i säkerhetsavstånden?

Efter den senaste vindkraftsolyckan i Viksjö utanför Härnösand riktar RVNO i en insändare i NT frågan till Socialdemokraterna i Norrköping, om varför man väljer att bortse från säkerhetskraven i kommunens översiktsplan.

Insändare i NT den 20 juli 2022:

Så har det hänt igen.

Ett vindkraftverk har havererat, vikt sig på mitten och ramlat ner i skogen. Den här gången i Viksjö utanför Härnösand. Turligt nog skadades ingen människa vid haveriet.

RVNO har sedan samrådet för vindkraftsetableringar i Skybygget och Klintaberget påtalat att Holmen inte tagit hänsyn till de säkerhetsavstånd som finns i Norrköpings kommuns Översiktsplan för vägar och platser där människor ofta vistas. Säkerhetsavstånd valda för att minimera riskerna för att ett haveri vid en vindkraftsetablering ska leda till en allvarlig olycka.

Socialdemokraterna med Olle Vikmång i spetsen har i början av juni forcerat igenom ett svar till Länsstyrelsen där kommunen avstår från att påtala bristerna i Holmens ansökan gällande säkerhetsavstånden. För den som granskat Holmens tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning kan man läsa att Holmen vill få tillstånd att placera 290 m höga vindkraftverk mer eller mindre i vägrenen. Man kan också läsa att haverier är ”osannolika”. Motsvarande formulering om risken för olyckor finns även i ansökan för vindkraftsetableringen i Viksjö.

Mot bakgrund av de återkommande haverier vi sett vid flera olika vindkraftsetableringar de senaste åren och vindkraftsindustrin oförmåga att förhindra att dessa olyckor upprepas är vår fråga till dig, Olle Vikmång:

Tar du hellre risken för en allvarlig olycka än ställer krav på Holmen att uppfylla säkerhetsavstånden i översiktsplanen?

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Catharina Roos, vice ordförande RVNO