fbpx

“Vikmång har tydligen inte förstått vad det handlar om”

I en debattartikel i Folkbladet ifrågasätter Per-Olov Strandberg, RVNO, kommunstyrelseordförande Olle Vikmångs uttalande i samma tidning om att bristen på vindkraftsetableringar i Norrköpings kommun är ett misslyckande.

Debattartikel i Folkbladet 2021-08-27:

Olle Vikmång –  Varför är bristen på vindkraftsetableringar i Norrköping ett misslyckande? Den frågan är angelägen att ställa till honom efterhans uttalanden i en intervju i Folkbladet.

Till Folkbladet den 21 augusti berättar kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S) om sin önskan om vindkraftsproduktion i Norrköping.  Han säger att han tycker “det är ett misslyckande för Norrköpings kommun att vi i dag inte har någon egentlig vindkraftsproduktion i Norrköping.”

Det tråkiga är att han tydligen inte har förstått vad det handlar om. Norrköpings kommun har pekat ut ett antal områden som lämpliga, men som inte accepterats av ”länsstyrelsen och andra rättsliga instanser”. Kan det bero på att de områden som Norrköpings kommun pekat ut som lämpliga, i själva verket har varit olämpliga? Kan det rent av bero på att det i kommunen inte finns några områden som är lämpliga för storskaliga vindindustrier?

För den som inte på heltid sysslar med politik är det omöjligt att förstå Olle Vikmångs önskan att naturen ska skövlas och många kommunmedlemmars livsvillkor ska fördärvas, för att få tillstånd för projekt som efter en enkel faktagranskning är dömda att misslyckas. Statsminister Stefan Löfven (S) har i en TV-intervju sagt bland annat: “Att tro att vindkraften ska ersätta kärnkraften – det tror inte vi på. Det skulle få så allvarliga konsekvenser.”

Om det nu är så att Socialdemokraternas partiledare inte tror att vindkraften kan ersätta kärnkraften, frågar man sig vad Olle Vikmång tror att kommunen eller landet har att vinna på en etablering av storskaliga vinindustrier i Norrköping. De projekt som Holmen hittills presenterat för Norrköping och Finspång uppfyller inte rimliga krav. Eller menar Olle Vikmång att en småhusägare i närområdet får finna sig i att hans/hennes fastighet förlorar någon miljon i värde, eller att en företagare måste lägga ner sin verksamhet? För att inte tala om hälsoproblem, buller, föroreningar och en del andra obehagligheter. Allt detta för att Olle Vikmångs ”politiska önskan” om vindkraft i Norrköping ska kunna tillgodoses.

Rättvisa vindar i norra Östergötland (RVNO) har för Holmen presenterat vilka krav som skall vara uppfyllda för att en vindkraftsetablering ska kunna godtas. Om det inte låter sig göras beror det på att Holmen valt fel platser för de föreslagna etableringarna.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO