fbpx

Holmen drar tillbaka ansökan om Högsjön och delar av Klintaberget

Stora Mossen nära Högsjön, en av många anledningar till att Finspång valde att säga nej till vindkraft i området.

Igår meddelade Holmen att man återkallar hela sin ansökan gällande Högsjön norr om Finspång och de delar av ansökan för Klintaberget som ligger inom Finspångs kommun.

Beskedet lämnades till Länsstyrelsen i Östergötland, med en kopia till Finspångs kommun. I mejlet gällande Högsjön skriver Holmen:

“Holmen Energi AB återkallar härmed sin ansökan om tillstånd att upprätta vindkraftsanläggningen Högsjön, diarienummer 19198-2021, i dess helhet samt hemställer om att ärendet avskrivs från vidare handläggning.”

Det ursprungliga etableringsområdet för Högsjön, med 17 verk som sedan blev 14 i den färdiga ansökan.

Beskedet kommer som en stor lättnad för alla som bor i områdena och känt stor oro och osäkerhet inför framtiden.

– Jag är oerhört glad å allas vägnar som bor i de här områdena. Vi riktar ett stort tack till Finspångs kommun som varit tydliga i sitt ställningstagande mot etableringen. De har sagt nej av helt rätt anledningar, med hänsyn till människorna, naturen och utvecklingsmöjligheterna för bygden. Sedan får vi kanske lov att klappa oss själva lite på axeln också inom RVNO, som arbetat intensivt med detta i över 1,5 år och fått gehör inte minst för boendeperspektivet i frågan. Det här var en delseger, nu fortsätter arbetet i Norrköpings kommun, säger Per-Olov Strandberg, ordförande i RVNO.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.