fbpx

Fullsatt i Hörsalen när Norrköpings politiker frågades ut om vindkraft

Politikerna fick svara på många och varierade frågor om vindkraft från publiken.

Samtliga partier i Norrköpings kommunfullmäktige fanns på plats i Hörsalen igår kväll för att debattera och svara på frågor om vindkraft. Kvällen arrangerades av föreningarna Bevara Kolmårdsskogen och RVNO, och parketten i Hörsalen var fylld till sista plats.

Över 150 personer hade samlats i Hörsalen för att ta del av vad Norrköpings politiker hade att säga om vindkraft och om de två aktuella etableringarna Klintaberget nära Simonstorp och Jättebergen nära Strömsfors/Krokek.

Styrkan i att vara två föreningar

Initiativet till debatten togs av RVNO:s styrelse, som omgående bjöd in föreningen Bevara Kolmårdsskogen. En projektgrupp sattes ihop, som haft löpande planeringsmöten sedan i februari. Valet av lokal föll på Hörsalen i centrala Norrköping.

Hörsalens foajé. RVNO hälsar välkomna.

Förutom mejlinbjudan till alla medlemmar i de båda föreningarna ringdes många personliga samtal. Politikerna bjöds först in genom ett “save the date” och därefter med en ordentlig inbjudan med specificerade frågor som föreningarna ville ställa.

– Vi såg styrkan i att vara två föreningar och vikten av att bjuda in politikerna så att våra medlemmar fick ta del av deras ståndpunkt i frågan. Och inte minst ges möjlighet att själva ställa frågor. RVNO har ju funnits sedan hösten 2020 medan Bevara Kolmårdsskogen är en ganska nystartad förening. Dessutom är det valår och extra viktigt att få ta del av vad respektive parti står i frågan. Tanken var att man efter mötet skulle känna sig mer säker på hur man själv ställer sig när det är dags att rösta, säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO.

Tydlig bild av var partierna står

Kvällen inleddes med att ordförandena i de båda föreningarna, Maria Morgård från Bevara Kolmårdsskogen, och Per-Olov Strandberg från RVNO, hälsade välkomna, med förhoppningen om en saklig debatt i god och trevlig ton.

Därefter fick varje parti hålla ett två minuter långt anförande där man redogjorde för hur man står i vindkraftsfrågan. Efter det följde en timslång debatt mellan politikerna, ledd av kvällens moderator Widar Andersson, politisk redaktör på Folkbladet.

Debatten gav en tydlig bild av vilka partier som tagit ställning i frågan om de två aktuella vindkraftsetableringarna i kommunen och vilka som ännu inte kommit med besked. Partier som säger tydligt nej till projekten som de ser ut idag är L, M och Sd. Mer positiva till planerna är S, C, Kd, Mp och V.

Med tydligt olika uppfattning i frågan: Reidar Svedahl (L) och Lars Stjernqvist (S).

Efter debatten släpptes ordet fritt och publiken fick möjlighet att ställa frågor. Frågorna var många och berörde teman som fastighetsvärden, säkerhet, hälsa, företagande, energi, ekonomi, miljöpåverkan och medborgaransvar.

Stort engagemang och bra stämning

– På det hela taget blev det en lyckad kväll med stort engagemang från både politiker och publik. Vi fick klara besked av partierna om var de står i frågan, förutom av Vänsterpartiet som inte bestämt sig. Publiken ställde många bra frågor och det rådde en bra stämning. En god ton hölls under hela kvällen vilket är viktigt för trovärdigheten, säger Per-Olov Strandberg, ordförande i RVNO.

Politikerrepresentanter på plats var Lars Stjernqvist (S), Sophia Jarl (M), Florian Aranda (Sd), Eva-Britt Sjöberg (Kd), Karin Jonsson (C), Nicklas Lundström (V), Reidar Svedahl (L) och Robert Nordman (Mp).

Karin Jonsson (C), Sophia Jarl (M) och Florian Aranda (Sd). I bakgrunden, kvällens moderator Widar Andersson, politisk redaktör Folkbladet.

Tv, radio och press hade bjudits in till evenemanget och på plats fanns bland annat Folkbladet och Sveriges Radio. Några röster från kvällen kan höras i P4 Östergötlands intervjuer här. Folkbladets rapportering från kvällen hade rubriken “Sista striden i Simonstorp” med frågan om vad som händer med möjliga framtida vindkraftsplaner i kommunen om det blir nej från politikerna i den här etableringen och citat från en av politikerna i debatten, Karin Jonsson (C):

– Skulle det bli nej i Simonstorp så tror jag inte det blir vindkraft nånstans i kommunen. För då har vi provat på Vikbolandet och på ett antal ställen.

Debatten i sin helhet dokumenterades i videoform av en inhyrd fotograf. Videon kommer att publiceras i de båda föreningarnas sociala kanaler, så håll utkik!

Ett stort och varmt TACK till alla politiker, föreningsmedlemmar och till alla som varit delaktiga i förberedelserna och genomförandet av debatten! Ett extra tack även till Tajts MBT.