fbpx

Genomslag för yrkande om att tydliggöra kompensation till fastighetsägare

Förra veckan avslutades en remissrunda i fyra nämnder i Norrköpings kommun gällande Holmens vindkraftsansökan. I en av nämnderna röstade en majoritet av partierna för ett yrkande om att tydliggöra frågan om kompensation till fastighetsägare.

Förra veckan behandlade fyra nämnder i Norrköpings kommun i en remissrunda frågan om Holmens vindkraftsansökan. Frågan, som ställdes av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland, gällde om kommunen anser att Holmens ansökan är komplett eller inte.

I nämnderna lade Liberalerna fram tre yrkanden om kompletteringar. Det ena gällde bland annat tillägg i ansökan i form av avståndsangivelser från vindkraftverk till närmaste väg, bostad och vattenlinje som omfattas av strandskydd. Det andra yrkandet gällde bland annat beaktan av yttrande från närliggande flygplatser och det tredje kompletteringar avseende värdepåverkan på närliggande fastigheter och hantering av ersättningsanspråk från närboende.

Moderaterna röstade för alla tre yrkandena i samtliga nämnder. Det tredje yrkandet stöddes även av C och Sd i samhällsplaneringsnämnden vilket innebar majoritet. Övriga partier, S, Kd och V, röstade nej till alla yrkanden i alla nämnder.

Det formella beslutet i frågan om ansökan kan anses vara komplett fattas av kommunstyrelsen och beräknas komma inom kort.