RVNO pratade vindkraft med KD:s Ebba Busch

Delar av RVNO:s styrelse fanns på plats på Vikbolandet för att träffa KD:s partiledare Ebba Busch.

I dag träffade några av medlemmarna ur RVNO:s styrelse Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, som besökte Östra Husby på Vikbolandet. Tema för samtalet var vindkraft.

Samtalet med Ebba Busch handlade om vindkraft och om Holmens planerade etablering. RVNO fick chans att berätta om nuvarande situation och om hur boende drabbas. På plats på Vikbolandet fanns även P4 Östergötland, DN och tidningen Jordbrukaren, som alla var intresserade av att höra vad RVNO hade att säga.

Besöket i Östergötland var Ebba Busch inledning på valåret. Syftet var att träffa väljare i form av inte minst företagare och lantbrukare för att lyssna in och diskutera utmaningarna med att leva och driva verksamhet på landsbygden.

Boende i Västervik kommer att kräva skadestånd om vindkraftverk byggs

Maria Andersson överlämnar de 1023 skadeståndskraven från boende till kommunalrådet Dan Nilsson (S).

Igår överlämnades 1023 skadeståndskrav från boende i Västerviks kommun till kommunledningen. Kraven gäller förlorade fastighetsvärden till följd av tre planerade vindkraftsetableringar.

Skadeståndskraven gäller förluster i fastighetsvärden som skulle bli följden om vindkraft etablerades i de tre områdena Tribbhult, Lervik och Lebo. Fastighetsägare upp till åtta kilometer från de planerade verken står bakom kraven, som i nästa steg ska lämnas vidare till vindkraftsbolaget.

– Skadeståndskraven är ett löfte om att vi går ihop i grupptalan när verken byggs för att försvara våra fastighetsvärden, vår hälsa och natur, skriver de boende i ett pressmeddelande.

Till grund för kraven ligger KTH-studien som visar att det finns en direkt koppling mellan sänkta fastighetsvärden och närhet till vindkraft.

Kraven överlämnades på tordagen framför kommunhuset i Västervik, av Maria Andersson, boende i Lervik, till kommunalrådet Dan Nilsson (S). Förutom skadeståndskrav överlämnades protestlistor mot etableringarna, signerade av över 800 personer.

Gällande Tribbhult har kommunen lagt sitt veto, som öveklagats av vindkraftsbolaget. I Lervik och Lebo har processen hunnit längre och bygget redan godkänts av kommunen, något kommunalrådet Dan Nilsson själv ångrar.

– Jag hade varit väldigt tveksam eftersom det blir en koncentration kring två små orter i kommunen, säger han i en intervju med Svt Nyheter.

Holmens vindkraftsplaner största hotet mot Norrköpings flygplats

Genom att säga nej till den industriella vindkraften säger politikerna ja till en möjlig fortsättning för Norrköpings flygplats.

I NT den 31 december 2021 skriver ett stort antal företrädare för Norrköpings näringsliv om vikten av att ha en flygplats i Norrköping.

Bra kommunikationer är som företrädarna skriver mycket viktigt för att näringslivet ska kunna utvecklas. Det är då inte så lite förvånande att två företrädare för Holmen; Henrik Sjölund, vd, och Fredrik Lundberg, storägare, samtidigt låter det företag de representerar ägna sig åt verksamhet som motarbetar och i förlängningen förhindrar flygplatsens verksamhet.

Norrköpings flygplats är tydliga i sitt samrådsyttrande till Holmens vindkraftsetablering i Klintaberget (Holmens ansökan, Länsstyrelsens diarienummer 19201-2021-1, bilaga B2.5, s 123) om att vindkraftverk som får en totalhöjd på över 335 meter över havet kommer att påverka flygplatsens verksamhet så negativt att de inte kan accepteras av flygplatsen. Eftersom vindkraftverken enligt exempellayouten placeras på mellan 80 och 100 meter över havet så innebär det att maxhöjden på vindkraftverken, utan att påverka flygplatsens verksamhet, är 235 – 255 meter. Holmen ansöker om 290 meter höga vindkraftverk vilket alltså går tvärt emot det budskap om vikten av att ha kvar flygplatsen som näringslivets företrädare framför i debattartikeln.

Vår rekommendation blir därför till de representanter som undertecknat debattartikeln att ringa upp Henrik Sjölund och Fredrik Lundberg och övertyga dem om att Norrköpings flygplats är betydligt viktigare än nio vindkraftverk i Kolmårdsskogarna för Norrköpings fortsatta utveckling.

Vår förhoppning är även att Socialdemokraterna och Moderaterna ska inse vikten av att behålla möjligheten till en flygplats i Norrköping och använda det kommunala vetot och rösta NEJ till Holmens vindkraftsetablering i Klintaberget och därmed säga JA till näringslivets önskemål om en möjlig fortsättning för Norrköpings flygplats. Vilken operatör skulle vilja driva och utveckla en flygplats som riskerar nedläggning inom de närmaste åren?

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Insändare i dagens NT 2022-01-07