fbpx

Ny KTH-studie bekräftar sänkta fastighetsvärden – Klintaberget ett av exemplen

Mångmiljonvärden förflyttas från husägare till vindkraftsindustrin när fastigheter som får vindkraft som granne förlorar i värde.

På uppdrag av Villaägarna har forskare vid KTH gjort en studie som bekräftar att fastigheter påverkas negativt av närhet till vindkraft. I studien görs även en beräkning för områden där vindkraft ännu inte byggts. Ett av exemplen är Klintaberget där den sammanlagda värdeminskningen beräknades till 63 miljoner kronor.

Den nya studien är gjord av forskarna Mats Wilhelmsson och Hans Wiklund, båda professorer vid KTH. Den bygger på statistik från 2005 till 2018 och bekräftar vindkraftens negativa inverkan på fastighetspriser. Studien visar på en något lägre priseffekt än den studie som kom för ett år sedan på samma tema men också att den negativa priseffekten ökat över tid.

Utifrån studiens modell fick forskarna också i uppdrag att beräkna effekten i tre ännu ej byggda vindkraftsområden. Ett av exemplen är Holmens projekt Klintaberget, där den samlade värdeminskningen beräknades till 63 miljoner kronor utifrån det antal verk som var aktuellt vid tiden då studien gjordes.

Initiativet till den nya studien togs av Villaägarnas riksförbund, som bland annat ville bemöta kritiken Svensk Vindenergi tidigare fört fram om att Villaägarna spridit falska uppgifter om vindkraft och fastighetspriser. I kritiken framhöll Svensk Vindenergis vd Daniel Badman bland annat att det kan vara vindkraftsmotståndet i sig som skapar en negativ inställning som i sin tur påverkar fastighetsvärdena. Han menade också att fastigheterna i studien redan från början kunde haft ett lägre värde och att det inte var vindkraften som påverkade det.

Som svar på det senare innehåller den nya studien bland annat en före-analys som visar att vindkraft inte byggts på platser med lägre fastighetsvärden. I en kommentar till analysen i studien skriver Villaägarna i en debattartikel i SvD:

“Priserna på fastigheterna har helt enkelt fallit i förhållande till jämförbara fastigheter efter att vindkraften stod klar.”

Studien aktualiserar ännu tydligare frågan av kompensation till drabbade fastighetsägare, något som även RVNO arbetar intensivt med.

Läs också:

Holmen saknar den kunskap som Miljöbalken kräver
Värdeminskning drabbar över tusen fastigheter
“En kraftig negativ påverkan”
Kompensera de drabbade på landsbygden
Ny KTH-studie: Vindkraft sänker fastighetsvärden