fbpx

Vänsterpartiet i Norrköping vill inte använda vetot mot Holmens ansökan

Vänsterpartiet meddelade igår att man inte tänker förespråka ett kommunalt veto mot Holmens planerade etablering Klintaberget.

Igår meddelade Vänsterpartiet i Norrköping att man inte vill använda det kommunala vetot mot Holmens vindkraftsansökan för Klintaberget nära Simonstorp. Det betyder att fyra partier i kommunen nu är för att ansökan tillstyrks medan tre partier är emot.

De partier som nu meddelat sin ståndpunkt i vetofrågan är S, C, Kd och V, som alla är emot att kommunen använder vetot. Partier som tidigare i processen meddelat att man vill stoppa ansökan genom vetot är L, M och Sd.

Det slutgiltiga beslutet om tillstyrkan kommer när länsstyrelsen formellt ställt frågan till kommunen, något som väntas ske inom kort. Beslutet kommer antagligen att fattas i fullmäktige vilket är praxis i frågor av stor principiell betydelse för en kommun.

Om kommunen då väljer att tillstyrka ansökan blir det upp till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland att gå vidare med hanteringen och fatta beslut om Holmen ska beviljas tillstånd för etableringen eller inte.

De senaste månaderna har Norrköpings kommun också behandlat frågan om huruvida Holmens ansökan behöver kompletteras eller inte, genom den så kallade kompletteringsremissen. Flera partier har gjort yrkanden om krav på kompletteringar när det gäller till exempel uppfyllande av säkerhetsbestämmelser och ersättning till närboende för förlorade fastighetsvärden. I en av nämnderna, samhällsplaneringsnämnden, röstade en majoritet av partierna för ett yrkande om värdepåverkan på närliggande fastigheter och hantering av ersättningsanspråk från närboende. Men trots de många frågetecknen väljer nu alltså en majoritet av partierna att avsäga sig rätten till påverkan genom att avstå från att använda vetot.

Läs också:
Är politikerna beredda att ge Holmen carte blanche?

Genomslag för yrkande om att tydliggöra kompensation till fastighetsägare
M i Norrköping säger nej till Holmens vindkraft
Inget veto från S i Norrköping