fbpx

Inget veto från S i Norrköping

Idag meddelade S i Norrköping att man inte vill använda det kommunala vetot mot Holmens vindkraftplaner. I stället vill man invänta länsstyrelsens prövning av ansökan.


Beslutet, som fattades i måndags kväll av den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, gäller de tio verk Holmen i sin ansökan placerat inom kommungränsen.  Så här skriver fullmäktigegruppen:


”Beslutet gäller under förutsättning att huvuddelen av de planerade verken är placerade inom grönt område i enlighet med översiktsplanens tematiska tillägg om vindkraft samt självklart att verken uppfyller högt ställda miljökrav.”