fbpx

Mäklare diskuterar påverkan på fastighetsvärden

Frågan om sjunkande huspriser i vindkraftens spår har aktualiserats inte minst genom den KTH-studie som presenterades i våras.

Frågan om sänkta fastighetsvärden kopplade till vindkraft är högaktuell även bland fastighetsmäklare. Men åsikterna går isär om hur stor påverkan är och vad som ligger bakom den.

I en artikel i NT ger fem mäklare verksamma i Östergötland sin syn på frågan och menar att påverkan inte är dramatisk och främst kan förklaras genom den osäkerhet som uppstår innan man vet hur det kommer att bli. Fastighetsägares oro sprids till de som planerar att köpa och spär på osäkerheten, menar man.

Analysen får kritik av andra fastighetsmäklare som menar att självklart har vindkraftsetableringar en negativ påverkan på fastigheters värde och försäljningspris. Bland andra Gunnar Hultman, mångårigt verksam i yrket och pensionerad sedan 2019, som menar att det allra viktigaste vid en försäljning är läget. I ett insändarsvar till artikeln i NT skriver han:

“De som uttalar sig bor på små orter och där har man inte mycket att välja på. Vindkraftverk ska inte byggas i närheten där människor bor då risken är mycket stor att värdet på deras villor påverkas negativt och i värsta fall blir osäljbara.”

Frågan om negativ påverkan har aktualiserats inte minst genom KTH-studien som presenterades i våras och visade en direkt koppling mellan sjunkande fastighetsvärden och närhet till vindkraft. Studien visade att störst är prisfallet på fastigheter mellan noll och två kilometer från etableringar med tio eller fler vindkraftverk. Påverkan kunde dock konstateras på hus betydligt längre bort än så.