fbpx

Årsmöte 2022

Verksamhetsberättelsen i bildform. En kavalkad av vad föreningen gjort sedan starten i oktober 2020.

Den 24 mars 2022 hölls föreningens första årsmöte i ett välbesökt Rejmyres Folkets Hus. Årsmötesförhandlingarna leddes av Reidar Svedahl, kommunalråd för L i Norrköping. Styrelsens sammansättning blev oförändrad så när som på ett en avgående och en tillkommande ledamot.

Verksamhetsberättelsen och ekonomisk redovisning presenterades både muntligt och bildligt och kan rekvireras från medlem@rvno.se.

Verksamhetsplanen för det fortsatta arbetet inom föreningen visar på en lika ambitiös som omfattande aktivitet. Medlem kan rekvirera planen från medlem@rvno.se.