fbpx

Välbesökt årsmöte

Ett 40-tal personer kom på RVNO:s årsmöte den 24 mars. Efter trevligt umgänge, korvgrillning och fika utomhus var det dags för ordinarie mötesförhandlingar inne på Rejmyre Folkets Hus.

Verksamhetsåret 2023-2024 innebar bland annat fortsatt arbete i föreningens arbetsgrupper, information och samverksprojekt med andra föreningar och arbete genom Rättvisa vindar projektgrupp, RVP, ett samverkansprojekt med Rättvisa vindar vid Regna, RVVR, kring Finspångs kommuns arbete med ett nytt tematiskt tillägg om vindkraft.

Årsmötet leddes av Sophia Jarl, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. På plats fanns också representanter för föreningen Rädda Uknadalen, som berättade om sitt arbete, och från RVVR.

Årsmötet kunde fastställa verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, godkänna balans- och resultaträkning och ge ansvarsfrihet åt styrelsen. Anna Doggsen återinvaldes in i en i övrigt oförändrad styrelse. Per-Olov Strandberg valdes om som föreningens ordförande.

Tack alla som kom på årsmötet och till alla som stöttar föreningen genom medlemsskap och på andra sätt!

För dig som vill bli medlem i RVNO:
Medlemsavgiften är 100 kronor och betalas enkelt med Swish: 123 2107670 eller via bankgiro: 5602-4177. Ange namn, telefonnummer och e-postadress.

Nu är vi i mål! … Men arbetet fortsätter

Gårdagens beslut i Norrköpings kommunfullmäktige satte punkt för den drygt två och ett halvt år långa processen.

Igår skrevs sista kapitlet i den process som pågått sedan hösten 2020 och som påverkat många människor i norra Östergötland. Det som från början var 77 vindkraftverk blev noll när den sista delen av Holmens etableringsplaner röstades ned i Norrköpings kommunfullmäktige.

Hösten 2020 presenterade Holmen sina planer på att bygga storskalig vindkraft i tre områden i norra delarna av Finspångs och Norrköpings kommuner. Sedan dess har boende, företagare och andra levt i ovisshet och oro över hur deras närmiljö skulle påverkas.

Mycket har hänt under de mer än två och ett halvt år som gått sedan den första inbjudan till samråd landade i brevlådan hos omkring 3 000 hushåll i de båda kommunerna.

I närheten av Holmens planerade etableringsområde “Högsjön” ligger Östergötlands tredje största mosse, Natura 2000-området Stora mossen.

Bara några veckor senare bildades föreningen RVNO. Det stod snart klart vad som skulle vara dess syfte: Att tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen och förhindra etableringar som negativt påverkar människors livsmiljöer och landskapets särart i det svenska kulturarvet.

Sedan dess har många arbetstimmar lagts ner. Föreningens samlade kunskaper inom områden som djur och natur, juridik, teknik och energi, miljö, hälsa, företagande och kommunikation har legat till grund för opinionsbildning, möten och samtal med inte minst politiker, djur- och naturinventeringar, debattartiklar, informationsmaterial och mycket mer.

I maj 2021 skickade RVNO ett öppet brev till Holmen, med villkor föreningen anser bör vara uppfyllda innan storskalig vindkraft kan bli aktuell. Bland punkterna fanns villkor för rättssäkerhet, buller, respektavstånd till bostäder, skydd av biologisk mångfald och uppfyllande av maskindirektivet.

Efter att Försvarsmakten sagt nej till några av verken meddelade Finspångs kommun i november 2021 att man inte tänkte tillstyrka resterande 14 verk som var tänkta att placeras i kommunen. I maj 2022 drog Holmen tillbaka hela den del av ansökan som gällde Finspång.

Sedan efter valet 2022 har det även funnits en majoritet bland Norrköpings politiska partier, att inte tillstyrka de kvarvarande verken i Klintaberget. Men det formella beslutet har dragit ut på tiden. Ända tills igår, då Norrköpings kommunfullmäktige röstade med siffrorna 45 mot 40 om att lägga sitt veto.

– Vi vill återigen rikta ett stort tack till politikerna i både Finspång och Norrköping som sett till helheten och fattat beslut med hänsyn till både människorna, naturen och landsbygdens framtida utvecklingsmöjligheter. Utifrån den inverkan en sådan här etablering skulle få på områdena, säger Per-Olov Strandberg, ordförande i RVNO.

RVNO:s hälsogrupp ligger bakom intervjuserien Ett liv nära vindkraft, om hur den storskaliga vindkraften påverkar människors liv. Filmerna har hittills haft 15 470 visningar på föreningens Youtube-kanal.

Men gårdagens besked i Norrköping betyder inte att RVNO:s arbete tar slut. Än finns mycket att göra och viktiga frågor att bevaka. Och det kan inte uteslutas att Holmen eller någon annan aktör återkommer med nya ansökningar om att bygga vindkraft. I närliggande områden, som mellan Regna och Brevens bruk, finns redan andra pågående planer på storskaliga etableringar.

– Sedan har vi föreningens engagemang i frågan om det tematiska tillägget till översiktsplanen som just nu pågår i Finspångs kommun. Tillsammans med medlemmar ur Rättvisa vindar vid Regna, RVVR, har delar av vår styrelse bildat en projektgrupp som följer arbetet och står till utredningsgruppens förfogande med våra kunskaper och erfarenheter, säger Per-Olov Strandberg.

RVNO fortsätter sitt arbete och välkomnar alla som vill stötta föreningen genom medlemskap och donationer. Alla bidrag är välkomna och kommer att behövas.

Vill du vara med och stötta RVNO:s arbete?

Välkommen med ditt bidrag via:
Swish: 123 2107670
Bankgiro: 5602-4177

RVNO tar inte ut någon medlemsavgift för 2023. Du som ny medlem betalar däremot en initial medlemsavgift på 100 kronor.

STORT TACK!