fbpx

Problemet förminskas och förlöjligas

Författarna har godkänt publicering av detta svar på Bengt-Erik Berglunds insändare “Holmens planer – ett steg mot oberoende av kol och olja” i NT den 13 januari 2021. Tyvärr kan vi inte publicera ursprungsinsändaren av upphovsrättsliga skäl.

Länk till insändaren (betalvägg)

20 jan 2021 – NT DEBATT Vindkraftplanerna i Simonstorp hotar företagare och spolierar ungas framtidsdrömmar i gröna miljöer, anser insändarskribenterna i sitt svar till Bengt-Erik Berglund. Svar på “Holmens planer – ett steg mot oberoende av kol och olja” i NT den 13/1.

Med förvåning konstaterar vi att Bengt-Erik Berglunds insändare andas en nonchalans och brist på respekt för människor som bor på landsbygden, av sällan skådat slag. Vi måste ställa oss frågan: för Berglund C:s talan?

I så fall blir vi alla djupt oroade över hur ett politiskt parti ser på sina väljare. Vi är många boende i Norra Östergötland som känner stor oro och förtvivlan inför Holmens planerade vindkraftsprojekt i Finspång och Norrköpings kommuner. Människor, som satsat sitt liv på att odla mark, sköta skog, djur och företag, ser nu en hotfull framtid utan återväxt. Unga som flyttar hit, uppfostrar sina barn, satsar på familjens framtid i gröna miljöer ser drömmarna spolieras. Företag kan slås ut. Lyssnar inte C på sina väljare?

Föreningen Rättvisa vindar i norra Östergötland, RVNO, företräder sina medlemmar och förmedlar oro inför en planerad ekonomisk och mänsklig katastrof för oss boende. Vi ställer oss helt frågande till Berglunds uttalanden. När han argumenterar för vindkraft -“som ett steg mot oberoende av kol och olja” – återger han inte ens halva sanningen.

Argumentet är för en förtida avveckling av kvarvarande kärnkraft. Men han missar en viktig fråga när han refererar till tidigare inlägg i debatten. RVNO är INTE emot vindkraft som helhet, vi är emot den planerade lokaliseringen.

Observera skribentens retorik. Vi som har annorlunda åsikter benämns motståndare.

1. Berglund förminskar och förlöjligar människors tankar med “Ni måste växa upp”

2. Problemen förlöjligas och bagatelliseras “Det verkar som om vindkraftverk till och med är farliga att titta på. Vem är så tokig att man sätter sig och glor på dem”?

3. “Framtid för våra barn och barnbarn”.

Vårt bekymmer för deras framtid gäller om de kan bo kvar i detta område av hälso- och ekonomiska skäl.

Debatten måste föras konstruktivt med respekt för motpartens vitala intressen och sakargument gällande hälsa, levnad och ekonomiska aspekter. Holmens elproduktion kommer främst utlandet till del och försämrar bara förutsättningarna för den planerbara fossilfria elproduktionen.

Per-Olov Strandberg, ordförande Rättvisa Vindar Norra Östergötland

Catharina Roos, vice ordförande Rättvisa vindar i norra Östergötland