fbpx

544 personer svarade på vår enkät om vindkraft – läs resultatet här!

Totalt 544 personer svarade på RVNO:s enkät om Holmens vindkraftetablering. Det skrevs också 816 personliga kommentarer till kommunen, Holmen och RVNO. Illustration: Shutterstock

RVNO riktar ett stort TACK till alla som fyllde i enkäten om vindkraft. Totalt 544 personer svarade. Ta del av hela resultatet i dokumenten nedan.

Enkäten visar att nio av tio är oroliga eller mycket oroliga för en etablering. Man ser det som ett hot mot levnadsmiljö, hälsa, natur, friluftsliv, fastighetsvärden, företagande och mot bygdens möjligheter att utvecklas.

Svaren är viktiga för att synliggöra för politiker och beslutsfattare hur boende och berörda ser på en vindkraftetablering i området.

– Det är överväldigande siffror, som tydliggör att människor är mycket oroliga och ser negativt på den planerade etableringen utifrån många aspekter. Det här borde skicka en tydlig signal till våra folkvalda och beslutsfattare, om att storskalig vindkraft helt enkelt inte bör finnas nära människor, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Mer om enkäten här
Läs hela resultatet här