fbpx

Studie visar: Vindkraftverk hämmar vegetationstillväxt

Undervegetation_kondens
Högre nattemperatur minskar kondensen vilket hämmar tillväxten hos undervegetationen. Foto: Shutterstock

Att vegetation och habitat påverkas under projektering av vindkraft har länge varit känt. Nu visar forskning att även vindkraftparker i drift påverkar vegetationstillväxten negativt. Det skriver BirdLife Sverige på sin hemsida och hänvisar till en studie som gjorts av kinesiska forskare.

I studien analyserade forskarna mellan juni och augusti satellitdata i form av vegetationsindex inom nio kilometer från cirka 1 700 vindkraftverk. Analyserna visade att vindkraftverken bland annat påverkade bladytornas tillväxt, primärproduktionen sommartid och den årliga nettoproduktionen negativt.

Den främsta orsaken är förändringar i temperatur och jordfuktighet, orsakade av vindkraftverken. Med högre nattemperatur minskar kondensen vilket hämmar tillväxt och produktivitet hos underliggande vegetation.

Läs mer på BirdLife Sverige
Studien i sin helhet hittar du här