fbpx

Det finns många skäl att säga nej

”Jag hoppas att framtida debatt kring vindkraft i vår kommun blir mer saklig” avslutar Affe Gustafsson sin debattartikel. Det hoppas vi också.

Här svarar RVNO på Affe Gustafssons debattartikel “Säg ja till vindkraft i Kolmården” som publicerades i NT den 2 juni. RVNO:s svar finns publicerat i dagens NT.

Kan vi vara överens om att miljöbalkens ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot miljöskador? Kan vi vara överens om att miljöbalkens försiktighetsprincip gäller? Kanske kan vi till och med kan vara överens om miljöbalkens krav, att miljöfarlig verksamhet ska lokaliseras så att minsta möjliga skada åstadkoms.

” Det finns forskning som visar att de flesta människor som hör det tillåtna ljudet från vindkraftverken, inte anser sig störda” säger Gustafsson.

Hur är det med buller? Naturvårdsverkets riktlinjer för att beräkna buller överensstämmer inte med WHO:s rekommendationer. Varför ska lågfrekvent buller och infraljud filtreras bort här i Sverige? Labbråttor som utsatts för infraljud har drabbats av hjärnskador. Personer som i sömnstudio utsatts för vindkraftsbuller har sämre sömn och kortare perioder av drömsömn. Infraljud kan man inte höra – bara uppleva. Hur var det t ex med radon? Hur många upplevde sig störda av radon innan man började mäta?

Huspriserna då? ”Forskningsprojektet Vindval” är en studie som konsultföretaget Ångpanneföreningen gjorde för drygt 10 år sedan och som huvudsakligen bekostades av vindindustrin. Det ”forskningsprojektet” är en partsinlaga. 

”Det blir fler skogsvägar, som kan användas av de som vill besöka naturen där djur och växter lever som vanligt” säger Gustafsson. Vi kallar inte tillfartsvägar med avröjda vägkanter som är 60 meter breda för ”skogsvägar”, vi kallar stora kalavverkade, plansprängda, avjämnade och hårdgjorda områden, för industriområden. Den som vill besöka naturen kommer inte att söka sig hit. 

Vi anser inte att vindkraft passar överallt. Vi anser inte att Norrköping och Finspång måste satsa på vindkraft på platser där vindkraften äventyrar människors hälsa, överför stora värden från enskilda fastighetsägare till Holmen, fördärvar naturområden som behövs för rekreation och friluftsliv. Vi anser inte att vindkraften okontrollerat ska få sprida nanopartiklar med bisfenol A i vår omgivning. Det här är ståndpunkter som har stöd i miljöbalken. Såvitt vi förstår förespråkar Gustafsson en helt annan ordning.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Catharina Roos, vice ordförande RVNO

Artikeln i NT (premium)

Ett liv nära vindkraft, del 4: Barbro

Efter en tretton år lång kamp mot naturskövling och hot mot djur och människor betraktar Barbro Loborg nu med sorg och ilska det pågående bygget av vindindustrier i kommunen.

Just nu byggs 47 vindkraftverk i området där Barbro Loborg bor, i Uppvidinge i Småland. Sedan 2008 har hon kämpat mot exploatörer, kommun och myndigheter, och för att kunskaperna om vindkraftens verkliga påverkan ska nå ut.

– Jag blir så förtvivlad när jag ser hur kommuner i Sverige lägger vår rika natur under giljotinen för vindkraftens väl. Och hur branschorganisationen Svensk Vindenergi försöker avveckla det kommunala vetot. Hos vem ligger ansvaret att värna och visa hänsyn?

Barbro Loborg berättar att när planerna först blev kända 2008 var de några få som reagerade.

– Vi blev därmed både utskrattade, belackade, baktalade och allmänt idiotförklarade för att vi ifrågasatte den då massiva utbyggnaden som tog form, berättar hon för RVNO.

Barbro Loborg menar att Sveriges agerande går stick i stäv med många av miljömålen och bryter mot EU:s art- och habitatdirektiv. Och ingen verkar vilja ta ansvar. Just nu projekteras det för totalt 170 vindkraftverk i hennes kommun och det ser likadant ut på många andra håll i landet.

– Frustrationen och maktlösheten övergår i vrede, men vem ska jag vända vreden mot? Och varför ska de bry sig eller lyssna på en person som inte har något att erbjuda dem som tjänar pengar på detta övergrepp på naturen?

Se hela Barbro Loborgs video på RVNO:s Youtube-kanal

Ett liv nära vindkraft, del 3: Monica

Monica Forsberg och hennes sambo har tvingats flytta två gånger på grund av vindkraften.

För RVNO berättar Monica Forsberg om hur hon påverkats av att leva nära vindkraftverk. Hon och hennes sambo tvingades till slut flytta från sitt hem sedan 27 år.

I januari 2010 byggdes de första vindkraftverken nära Monica Forsbergs hem utanför Bollnäs. I ett brev till RVNO berättar hon om hur hon och hennes man har påverkats och om hur de snart efter etableringen började uppleva huvudvärk och illamående. Monica själv fick smärtor i bröstet och var inne på akuten fem gånger utan att man kunde hitta något fel. Hon fick också problem med ångest och hjärntrötthet och tvingades sluta köra bil. Både hon och hennes sambo fick högt blodtryck, som de nu äter medicin mot.

Sedan dess har paret flyttat två gånger för att komma bort från vindkraften. Lyssna på hela Monicas berättelse på RVNO:s Youtube-kanal.