fbpx

Ett liv nära vindkraft, del 4: Barbro

Efter en tretton år lång kamp mot naturskövling och hot mot djur och människor betraktar Barbro Loborg nu med sorg och ilska det pågående bygget av vindindustrier i kommunen.

Just nu byggs 47 vindkraftverk i området där Barbro Loborg bor, i Uppvidinge i Småland. Sedan 2008 har hon kämpat mot exploatörer, kommun och myndigheter, och för att kunskaperna om vindkraftens verkliga påverkan ska nå ut.

– Jag blir så förtvivlad när jag ser hur kommuner i Sverige lägger vår rika natur under giljotinen för vindkraftens väl. Och hur branschorganisationen Svensk Vindenergi försöker avveckla det kommunala vetot. Hos vem ligger ansvaret att värna och visa hänsyn?

Barbro Loborg berättar att när planerna först blev kända 2008 var de några få som reagerade.

– Vi blev därmed både utskrattade, belackade, baktalade och allmänt idiotförklarade för att vi ifrågasatte den då massiva utbyggnaden som tog form, berättar hon för RVNO.

Barbro Loborg menar att Sveriges agerande går stick i stäv med många av miljömålen och bryter mot EU:s art- och habitatdirektiv. Och ingen verkar vilja ta ansvar. Just nu projekteras det för totalt 170 vindkraftverk i hennes kommun och det ser likadant ut på många andra håll i landet.

– Frustrationen och maktlösheten övergår i vrede, men vem ska jag vända vreden mot? Och varför ska de bry sig eller lyssna på en person som inte har något att erbjuda dem som tjänar pengar på detta övergrepp på naturen?

Se hela Barbro Loborgs video på RVNO:s Youtube-kanal