fbpx

Kd i Norrköping vill avstå från vindkrafts-veto

Kristdemokraterna i Norrköping skriver i en debattartikel i NT att man vill att kommunen avstår från att använda det kommunala vetot mot Holmens vindkraftsetablering i kommunen.

Därmed väljer man en helt annan väg än Kd i Finspång, som nyligen meddelade att man är emot etableringen med hänsyn till människor, natur och en levande landsbygd och även driver frågan om respektavstånd på 10 gånger verkens höjd till närliggande bostäder. 

Även på riksnivå är Kd starkt kritiska till den pågående vindkraftsutbyggnaden, med hänvisning bland annat till hur den påverkar människor på landsbygden, elpriserna och energisystemet i stort.

Om du är prenumerant kan du kommentera och reagera på artikeln på NT:s webb.

Kd:s debattartikel i NT

Okunskap och arrogans när Holmen går vidare med projektet

Hur stor skada ska Holmens vindkraftsprojekt hinna göra innan man inser att det inte kan genomföras?

Holmen meddelade nu på morgonen att man går vidare med sin vindkraftsansökan både i Norrköping och Finspång. Det trots att en majoritet av partierna i Finspång är negativa och kommunen kommer att använda sitt veto om eller när de får frågan av länsstyrelsen.

– Det är obegripligt att Holmen väljer att gå vidare. Det vittnar om okunskap och arrogans mot såväl länsstyrelsen som den demokratiska processen. Ansökan uppfyller inte säkerhetsavstånden varken i Norrköpings kommuns nyligen aktualitetsförklarade översiktsplan eller de avstånd som rekommenderas av Energimyndigheten. Och när det gäller Finspång har man där redan sagt tydligt nej till etableringen, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

RVNO pekade redan tidigt i processen på hur olämpliga de utpekade områdena är för vindkraft. Här finns mycket höga naturvärden och både människor och företag kommer att drabbas på ett sätt som inte är rimligt.

– Att dessutom tvinga en redan ansträngd länsstyrelse att utreda områden som ändå får nej av kommunerna menar vi är ett enormt slöseri med resurser. Som påverkar länsstyrelsens arbete och handläggning med andra projekt, säger Per-Olov Strandberg.

RVNO fortsätter nu arbetet och kommer bland annat att komplettera de fågelinventeringar som gjordes under 2021 och som lämnats in till länsstyrelsen.

Lyssna på intervjun med Per-Olov Strandberg i Radio P4 Östergötland, 3:45:15 in i programmet.

Osäljbara fastigheter och omöjligt att få banklån

Anna och Janne Doggsen på Doggsen center riskerar att förlora hela sin verksamhet till följd av vindkraften.

Vindkraft var temat för dagens Morgon i P4 Östergötland, där mäklare berättar om hur hus i områden där vindkraft planeras blivit osäljbara och boende vittnar om hur bankerna inte vill bevilja lån till renoveringar med hänvisning till det förlorade fastighetsvärdet.

I dagens Morgon i P4 Östergötland lyftes frågan om storskalig vindkraft och Holmens planerade etablering i Norrköpings och Finspångs kommun utifrån bland annat fastighetsvärden och möjligheten för boende att beviljas banklån.

Exempel på boende som hamnat i kläm är Anna och Janne Doggsen med sin verksamhet Doggsen center, som nu behöver renovera bland annat sina hundstallar på gården. Men bankerna säger nej till lån.

– Vi har inget fastighetsvärde eftersom fastigheten är osäljbar och det använder man ju som grund till ett bottenlån. Och vi har kollat med tre banker, berättar Janne Doggsen i intervjun med P4 Östergötland.

Tiden sedan Holmen presenterade sina planer har präglats av ovisshet, ilska och oro.

– Det är andra året nu som vi lever i stor oro och jag kan ju säga att vi mår allt annat än bra, vi och personalen. Vi behöver ett besked. Och blir det ingen lösning måste vi lägga ner. Då är det sex personer i personalen som måste sägas upp, säger Anna Doggsen till P4 Östergötland.

Lyssna på inslaget ii P4 Östergötland. Intervju med Anna och Janne Doggsen kommer 3:34:46 in i sändningen.