fbpx

Kom och träffa oss idag och i morgon!

Idag och i morgon mellan klockan 16 och 17.30 finns RVNO på plats utanför Coop i Åby. Och på lördag tillsammans med RVVR på Regnamarken i Regna. Varmt välkomna och prata med oss, ställ frågor och ta del av vårt informationsmaterial.

Inför valet vill RVNO ge dig möjlighet att skaffa kunskap, ställa frågor och kräva svar av politikerna om den planerade vindkraften. Som en del i det arbetet delar vi ut broschyrer och finns på plats på flera ställen veckorna före valet för dig som vill träffa oss.

Välkommen förbi och prata med oss!

Ställ frågor om vindkraft under debattkväll i Norrköping

Torsdagen den 25 augusti hålls en politisk utfrågning och debatt i Hörsalen i Norrköping, om miljö, klimat, natur och samhällsplanering. Arrangörer är Studiefrämjandet Östergötland och Naturskyddsföreningen Norrköping.

Ta chansen att lyssna på politikerna och ställ frågor inte minst om den storskaliga vindkraften som planeras och som kan komma att få stor påverkan på dig som bor i någon av de aktuella områdena.

Tid: Torsdag den 25 augusti, klockan 18-20
Plats: Hörsalen i Norrköping

Läs mer om evenemanget på Facebook

Vem tar ansvar när bara tre av tolv verk lever upp till säkerhetskraven?

Rödmarkerade fält visar säkerhetsavstånd från vägar enligt Norrköpings kommuns översiktsplan. De gula punkterna är verkens placeringar i Holmens ansökan för Klintaberget.

Hur ser Norrköpings politiker på det faktum att bara tre av tolv vindkraftverk i Holmens ansökan för Klintaberget lever upp till kommunens krav på säkerhetsavstånd? Vem bär ansvaret för säkerheten för de som bor och vistas i området?

Den här kartan visar att bara tre av tolv vindkraftverk i Holmens ansökan för Klintaberget inte klarar de säkerhetsavstånd till vägar som Norrköpings kommun själva anger i sina styrdokument.

Enligt Norrköpings kommun ska vindkraftverk av den storleken Holmen söker tillstånd för inte stå närmare än 740 meter från större vägar. Det och andra säkerhetskrav står att läsa om i vindkraftstillägget till kommunens översiktsplan.

Några frågor till Norrköpings kommunpolitiker:

  • Hur ser ni på det faktum att de flesta av verken inte lever upp till kommunens egna krav på säkerhetsavstånd?
  • Ser de partier som hittills inte haft några invändningar mot ansökan det som rimligt att Holmen själva får avgöra hur säkerhetsbestämmelser ska redovisas och efterlevas? Oberoende av konsekvenserna de kan få för de som bor och vistas i området?

I våras aktualitetsförklarade Norrköpings kommunfullmäktige kommunens översiktsplan. Det innebär att man gått igenom planen och sett till att de krav och riktlinjer som finns fortfarande är relevanta.