fbpx

Naturen – en plats för vila i kristider

Vi behöver värna om skogen också som en plats för människor att må bra och känna lugn. Foto: Shutterstock

Kan naturupplevelser påverka människors välbefinnande positivt? Och har naturen en extra viktig roll att spela i tider av kris och social distansering? Det är frågor Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tittat närmare på i en sammanställning av aktuell forskning.

Att människor mår bra av att vistas i skog och natur är de flesta överens om. I naturen vilar vi och hjärnan får chans att återhämta sig i den typ av miljö den är utvecklad för. Det är en av många anledningar till att vi behöver vara rädda om vår natur och våra skogar.

Återhämtning och stressreduktion

I motsats till en vardag som kräver vår riktade uppmärksamhet, där hjärnan går på högvarv och fattar många snabba beslut, ger naturen möjlighet till spontan uppmärksamhet, där vi bara tar intryck av våra sinnen och noterar sådant som färger, former, dofter, hudförnimmelser och ljud, menar Ann Dolling, som forskar vid SLU om samspelet mellan skogsmiljöer och människors hälsa.

– Att vara i naturen och ”bara vara” och låta hjärna spontant ta in intrycken av naturen ger återhämtning och stressreducering, säger hon.

Barns utveckling påverkas positivt

Välbefinnandet som naturen och skogen ger är viktigt på många andra sätt. Inte minst bör vi ta tillvara möjligheten när det gäller våra äldre, som i mindre utsträckning får chans att vistas i naturen. Att vara ute i skog och mark påverkar också barns utveckling och lärande positivt. Och att välja naturen som plats för motion bidrar till den mentala avkoppling, som kan vara extra viktig i kristider.

Läs mer hos SLU

Vad anser du om vindkraftsetablering i Norra Östergötland?

Vinterpaddling på Bolen
Foto: Tina Karlsson From

RVNO genomför enkät för att ta del av allmänhetens åsikter om vindkraftsetableringen i Norra Östergötland.

Det finns ett stort intresse från beslutsfattare och myndigheter att ta del av allmänhetens åsikter om vindkraftsetableringen i Norra Östergötland. Den här enkäten riktar sig till dig som berörs av etableringen, oavsett om du är boende, verksam eller har andra intressen i de aktuella områdena, t ex frekvent besöker markerna i rekreationssyfte. Vi ser gärna att flera personer i ett hushåll fyller i enkäten så att vi får ett brett underlag.

Resultatet är helt anonymt och kommer enbart att redovisas på procentnivå. Vi har valt att ta med det planerade vindkraftsområdet mellan Rejmyre och Igelfors som publicerades den 8 januari men har ännu inte tagit ställning till om området ska inkluderas i föreningens arbete. Med tanke på placeringen av området är det ändå aktuellt att ta reda på hur kringboende uppfattar förslaget från Eolus.

Tacksam om du vill svara på vår enkät senast 18 januari. Det tar ca 10 min. Du är helt anonym, dina svar kan inte kopplas till dig som person. Har du frågor är du välkommen att mejla till styrelsen i RVNO: medlem@rvno.se.

Här når du enkäten https://forms.gle/u5zwM7K1U4HntU3b9
Läs mer

TACK för ditt engagemang.

Ännu en etablering i området: Tolv verk mellan Rejmyre och Igelfors

Utredningsområdet för de 12 vindkraftverken mellan Rejmyre och Igelfors.

“Vi rekommenderar alla boende i områdena att skaffa sig kunskap” (Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO)

Idag kom nyheten om att ytterligare tolv vindkraftverk planeras i norra Östergötland. Den här gången i ett område mellan Rejmyre och Igelfors. Exploatör är Eolus Vind. Det betyder att det på kort tid framkommit planer på 89 vindkraftverk från Simonstorp i öst, via Rejmyre och Igelfors, till Grytgöl i väst. Till det kommer ytterligare tre exploateringsområden som undersöks i närheten av Brevens bruk i angränsande län norrut.

– På bara fyra månader har vi fått besked om minst fem planerade etableringar i en skala som inte liknar något tidigare. Framöver kan det bli fråga om över 100 vindkraftverk som skulle komma att dominera landskapet i norra Östergötland och få betydande påverkan på människor, djur och natur, säger Per-Olov Strandberg, ordförande för Rättvisa Vindar Norra Östergötland, RVNO.

Det senaste etableringsplanerna är än så länge i ett tidigt skede.

– Vi vet inte så mycket än om just den utan avvaktar mer konkreta besked. Men rekommenderar alla i Rejmyre och Igelfors som berörs att skaffa sig kunskap så att de kan lämna synpunkter när samrådet inleds, säger Per-Olov Strandberg.

Läs nyheten i NT