fbpx

Studie visar: Vindkraftverk hämmar vegetationstillväxt

Undervegetation_kondens
Högre nattemperatur minskar kondensen vilket hämmar tillväxten hos undervegetationen. Foto: Shutterstock

Att vegetation och habitat påverkas under projektering av vindkraft har länge varit känt. Nu visar forskning att även vindkraftparker i drift påverkar vegetationstillväxten negativt. Det skriver BirdLife Sverige på sin hemsida och hänvisar till en studie som gjorts av kinesiska forskare.

I studien analyserade forskarna mellan juni och augusti satellitdata i form av vegetationsindex inom nio kilometer från cirka 1 700 vindkraftverk. Analyserna visade att vindkraftverken bland annat påverkade bladytornas tillväxt, primärproduktionen sommartid och den årliga nettoproduktionen negativt.

Den främsta orsaken är förändringar i temperatur och jordfuktighet, orsakade av vindkraftverken. Med högre nattemperatur minskar kondensen vilket hämmar tillväxt och produktivitet hos underliggande vegetation.

Läs mer på BirdLife Sverige
Studien i sin helhet hittar du här

RVNO Opinion – nya PM

Tre nya PM som skickats till politiker i Norrköping och Finspång ligger nu under RVNO Opinion.

Vem tar ansvar för återställandet?

En tillståndsgiven vindkraftsanläggning är idag en handelsvara på en internationell marknad. Vem som är ägare den dag det är dags att sanera vet ingen. Hur stor risk är kommunen beredd att ikläda sig?

Vindkraft och ansvar för personskada

Det finns en betydande risk att människor inom påverkansområdet drabbas av psykisk ohälsa och sömnrubbningar, vilka inkluderas i begreppet personskada enligt Miljöbalken. Den vindindustri som Holmen planerar innebär således ett medvetet risktagande, varvid personskada är skadeståndsgrundande.

Äganderätt innebär inte carte blanche

Idén att Holmens äganderätt kränks av att Holmen inte får ändra markanvändningen till industrizoner för vindkraft, är i svensk rättsordning lika verklighetsfrämmande som att alla har rätt att bebygga sina fastigheter efter egen lust och fallenhet.

Läs mer …

RVNO i Fokus Finspång

Idag är RVNO med i tidningen Fokus Finspång! Tidningen är gratis och delas ut var fjortonde dag till 13 500 hushåll och företag i Finspångs kommun och Svärtinge.

En helsida om RVNO i senaste numret av Fokus Finspång.