Norska forskare: Missvisande bild av antalet fåglar som dödas av vindkraftverk

I Norge höjer forskare rösten för bättre metoder att hitta örnar och andra fåglar som förolyckats på grund av vindkraftverk. Från norska ornitologiska föreningens sida menar man att vindkraften är ett sådant hot mot fågellivet att all vidare utbyggnad av landbaserad vindkraft bör stoppas.

För att få en rättvisande bild av hur många örnar och andra fåglar som dör på grund av vindkraftverk krävs bättre sökmetoder än de som används idag. Det menar norska forskare och fågelexperter.

– Eftersom man bara undersöker själva uppställningsplatsen hittar man inte alla. Sökradien måste vara större, minst 110-120 meter runt turbintornet, och det bör sökas systematiskt med hund. Utan hund hittar man bara stora fåglar som örn, säger forskaren och örnexperten Torgeir Nygård till tidningen Adresseavisen.

108 döda havsörnar

I ett forskningsprojekt har man studerat hur 68 vindkraftsturbiner på ön Smøla påverkat örnsbeståndet. Sedan starten 2006 har 108 havsörnar och tre kungsörnar hittats döda. Torgeir Nygård menar att samma sökmetod borde användas vid andra anläggningar.

– Det borde vara ett krav och ett koncessionsvillkor att det söks systematiskt efter fåglar också efter att vindkraftverken satts i drift. Det är det i till exempel Spanien och Portugal, säger Torgeir Nygård till Adresseavisen. 

Bland annat med hänvisning till rovfågel kräver också norska ornitologiska föreningen, NOF, sedan 1,5 år tillbaka ett stopp för all landbaserad utbyggnad av vindkraft i Norge.

Läs mer:

Adresseavisen (betalvägg)
Nationen
Norska ornitologiska föreningen, NOF

Vindkraftens påverkan på vilt studeras i svensk-norskt samarbete

Älg, varg och järv i områden med vindkraftverk kommer att följas med hjälp av gps.
Foto: Shutterstock

Hur vindkraftverk påverkar älg och annat vilt ska nu studeras som en del i det svensk-norska samarbetet Grensevilt 2 som syftar till att bättre samordna förvaltningen av vilt i gränstrakterna.

I studien kommer rörelsemönster hos älg, järv och varg i områden med vindkraftverk att följas via gps. Det ska ge svar på hur den accelererande vindkraftsutbyggnaden påverkar beteendet hos viltpopulationer och vilka konsekvenser det får för viltförvaltningen.

– Dessutom vill vi undersöka hur en utbyggnad av vindkraft påverkar jakten på älg samt jägarnas inställning till utbyggnad av vindkraft genom att genomföra intervjuer med jägare, säger Camilla Wikenros, forskare på SLU.

Studien genomförs av bland andra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Høgskolen i Innlandet (INN) och länsstyrelserna i Dalarna och Värmland. Kunskaperna kommer att samlas i en gemensam, gränsöverskridande portal.

Läs mer:

SLU