fbpx

Klotet i P1 belyser problem i tillståndsprocessen för vindkraft

I Vetenskapsradion Klotet i P1 uppmärksammas etableringen av vindkraftparken i Glötesvålen i Härjedalen, bestående av 30 verk som idag ägs av Ikea. Programmet visar att det fanns stora tveksamheter i underlaget om vindkraftens påverkan på renar som lämnades in till länsstyrelsen och belyser samtidigt allvarliga brister i tillståndsprocessen.

Under tillståndsprocessen och som del av miljökonsekvensbeskrivningen lämnade exploatören Ox2, som då hette Vindkompaniet, in en studie till länsstyrelsen, som handlade om vindkraftens påverkan på renar och rennäringen. I studien menade man att renar inte påverkades negativt. Programmet visar att studien hade flera allvarliga brister och gjordes av markägare med direkta ekonomiska intressen i en vindkraftsetablering.

Samtidigt visar en annan studie, gjord av forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, att vindkraft har tydlig negativ påverkan på renar och rennäring.

I och med detta belyses också ett viktigt strukturellt problem med tillståndsprocessen som helhet kring vindkraft: Att det är exploatören själv som ska presentera alla faktaunderlag som tillståndsgivande myndighet sedan baserar besluten på. Underlagen är alltså alltid partiska samtidigt som myndigheters resurser att granska materialet fullt ut ofta inte räcker till.

Det här understryker inte minst vikten av att myndigheter alltid använder sig av försiktighetsprincipen i sin beslutsprocess.

Lyssna på Vetenskapsradion Klotets program här
Läs SLU:s studie om vindkraft och renar här

Vad gör RVNO? Stöd gärna vårt arbete!

RVNO arbetar på många fronter och är tacksamma för allt stöd
I föreningen jobbar vi med att informera, samtala med politiker och myndigheter, träffa boende, skriva debattartiklar, göra naturinventeringar och mycket annat. Stöd oss gärna i arbetet! Foto: Shutterstock

Det syns inte alltid men RVNO jobbar på många fronter för att förhindra en storskalig vindkraftsutbyggnad som skulle påverka människor, natur och hela bygden negativt. Här är några av sakerna vi arbetar med just nu.

Träffar politiker och beslutsfattare
Över 30 förtroendevalda från Finspångs kommun och Norrköpings kommun har hittills besökt oss. Det har lett till många bra samtal och insikter. Politikerna har också fått chans att besöka flera av företagen som finns i området.

Skickar information till politiker
Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige i Finspång och Norrköping har fått löpande mejlutskick med informationsmaterial från RVNO. Här har vi informerat om hur storskalig vindkraft riskerar att påverka bland annat människors hälsa, djurliv, företagande, friluftsliv och bygdens framtida utvecklingsmöjligheter.

Gör egna djurinventeringar
I RVNO:s naturgrupp och med hjälp av ornitologer genomförs just nu flera fågelinventeringar. Utan att avslöja för mycket kan vi säga att resultaten hittills varit över förväntan. Senare i år väntar också inventering av fladdermus.

Håller högt tempo i våra specialistgrupper
RVNO består av ett antal specialistgrupper uppdelade i områden som människor och hälsa, natur och teknik, företagande, juridik och kommunikation. Vi skriver debattartiklar och insändare, medverkar i media och ordnar möten. I juridikgruppen planeras för fullt inför höstens utbildningsdag på temat skador och skadestånd till följd av vindkraftsetableringar.

Informerar och nätverkar
RVNO håller löpande kontakt med politiker, myndigheter, sakkunniga, föreningar, media och boende både i vårt eget område och i andra delar av Sverige. Vi delar ut informationsmaterial (och lyckades nog pricka in årets regnigaste dag när vi stod utanför Coop i Rejmyre), rådgör med experter, samtalar och nätverkar.

Syns och hörs på nätet
Vi jobbar aktivt med kunskapsspridning och information via hemsida, nyhetsbrev, Facebook och Instagram. Resultatet av digitala enkäter, som besvarats av flera hundra boende och företagare, har fått stor spridning i media och bland lokalpolitiker.

Vi som är aktiva i föreningen arbetar ideellt, vid sidan av våra vanliga jobb och på vår fritid. Ibland behöver vi ta in experthjälp, som vid fågelinventeringar och granskningar av vissa tekniska material. Då försöker vi alltid lägga pengarna där de gör som allra mest nytta.

Vill du vara med och bidra i arbetet mot storskalig vindkraft i vårt närområde är du hjärtligt välkommen! Du gör det enklast genom att swisha valfritt belopp till 123 210 76 70 eller sätta in det på bankgiro 5602-4177. Märk insättningen ”Bidrag”.

Stort tack för din hjälp! Tillsammans gör vi skillnad.

”Antingen känner de inte till lagstiftningen eller så bryr de sig inte”

Nu växer medvetenheten kring frågan om skador orsakade av vindkraftsetableringar. Föreningen Elgen i Aneby skickade nyligen ett brev till exploatörerna i området där man påminde om vilken lagstiftning som gäller. Samtidigt säger Holmen sig inte ha några planer på att ersätta eventuella skador om etableringen i norra Östergötland blir verklighet.

I ett brev från den ideella föreningen Elgen i Aneby till företagen Vindin Vedbo och Heidelberg Cement, som fått klartecken för exploatering av vindkraft i området, skriver boende och berörda om de rättsliga åtgärder som kan komma att bli aktuella om etableringen orsakar skada enligt Miljöbalken 32 kap. Med brevet följer tre fulltecknade namnlistor.

– Den lokalbefolkning som berörs har nu lyft blicken från tillståndsprövningen till de rättigheter och möjligheter att resa krav som följer av Miljöbalken 32 kap., säger Hans Kindstrand, advokat och medlem i juridikgruppen inom RVNO.

Holmen tänker inte ersätta värdeförlust

Människor som lider skada orsakad av vindkraftsetableringar är berättigade till ersättning. Det innefattar såväl personskada som sakskada och ren förmögenhetsskada.

– I etableringarna som är aktuella i vårt område har Holmen tidigt fått frågan om hur man ställer sig till att ersätta den värdeförlust som kan drabba fastigheter i vindkraftens påverkansområde. Svaret har varit tydligt, det tänker Holmen inte göra. Vilket i sak betyder att Holmen antingen inte känner till vilken lagstiftning som gäller eller att man helt enkelt inte bryr sig. Det kan finnas anledning att påminna verksamhetsutövaren både i Aneby och här om innehållet i den lagstiftning som gäller, säger Hans Kindstrand.

Till hösten planerar RVNO en utbildningsdag för advokater, biträdande jurister, fastighetsvärderare, fastighetsmäklare och andra som i sin verksamhet hanterar frågor om konkreta skador i vindindistrins närområde. Håll utkik här på hemsidan för mer information!

Läs föreningen Elgens brev till Vindin Vedbo här