fbpx

Klotet i P1 belyser problem i tillståndsprocessen för vindkraft

I Vetenskapsradion Klotet i P1 uppmärksammas etableringen av vindkraftparken i Glötesvålen i Härjedalen, bestående av 30 verk som idag ägs av Ikea. Programmet visar att det fanns stora tveksamheter i underlaget om vindkraftens påverkan på renar som lämnades in till länsstyrelsen och belyser samtidigt allvarliga brister i tillståndsprocessen.

Under tillståndsprocessen och som del av miljökonsekvensbeskrivningen lämnade exploatören Ox2, som då hette Vindkompaniet, in en studie till länsstyrelsen, som handlade om vindkraftens påverkan på renar och rennäringen. I studien menade man att renar inte påverkades negativt. Programmet visar att studien hade flera allvarliga brister och gjordes av markägare med direkta ekonomiska intressen i en vindkraftsetablering.

Samtidigt visar en annan studie, gjord av forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, att vindkraft har tydlig negativ påverkan på renar och rennäring.

I och med detta belyses också ett viktigt strukturellt problem med tillståndsprocessen som helhet kring vindkraft: Att det är exploatören själv som ska presentera alla faktaunderlag som tillståndsgivande myndighet sedan baserar besluten på. Underlagen är alltså alltid partiska samtidigt som myndigheters resurser att granska materialet fullt ut ofta inte räcker till.

Det här understryker inte minst vikten av att myndigheter alltid använder sig av försiktighetsprincipen i sin beslutsprocess.

Lyssna på Vetenskapsradion Klotets program här
Läs SLU:s studie om vindkraft och renar här