fbpx

Ingen proposition om förändringar i vindkraftsvetot

Ingen proposition om förändringar i vindkraftsvetot kommer att läggas fram den närmaste tiden.

Regeringen kommer inte att lägga fram den planerade propositionen om förändringar i det kommunala vindkraftsvetot under återstoden av riksmötet, fram till den 26 september. Det visar den lista över aktuella propositioner för 2022 som nyligen presenterades.

Den 11 januari lämnade regeringen in en förteckning över vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen före sommaren eller efter sommaren men före utgången av 2022.

Listan visar att regeringen under perioden inte kommer att lämna in någon proposition som bygger på utredningen En rättssäker vindkraftsprövning, med förslag på förändringar i den kommunala tillstyrkan (“vetot”).

I vindkraftsutredningen föreslås att kommuner som säger nej måste göra det tidigare i processen och att ett nej ska vara tydligt kopplat till kommunens översiktsplan och de riktlinjer som finns där gällande markanvändning. Huvudregeln ska annars vara att kommunerna ska tillstyrka vindkraft.

I dagens Aftonbladet kritiserar Per Bolund (Mp) klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) för att propositionen plockats bort från listan. Om eller när i framtiden den kommer att presenteras är inte klart.

Vindkraftsutredningen har fått stark kritik för förslag som begränsar kommuners självbestämmanderätt och den lokala demokratin.