fbpx

“Jämför inte vindkraftverk med att bygga en takkupa”

I en nyhetsartikel i NT uttalar sig Tomas Hallberg (Svensk Vindenergi) och Nils Ringborg (Holmen) om värdepåverkan på näraliggande fastigheter. Så här kommenterar RVNO uttalandena i en debattartikel i tidningen.

Argumenten är som vanligt tunna i och i vissa fall direkt osanna.

”Om din granne bygger en takkupa som skuggar din uteplats – ska grannen kompensera dig då? – Det är en svår fråga”. 

Det här är kvalificerat struntprat. Utbyggnad av takkupor är inte miljöfarlig verksamhet, vilket storskalig vindkraft är.

Nu påstår vindkraftsförespråkarna att det behövs mer forskning. Fram till sommaren 2021, har vindindustrin sanningslöst påstått att en vindkraftsetablering inte påverkar värdet på näraliggande fastigheter. Den ståndpunkten grundades på en studie från 2010 som konsultföretaget ÅF gjorde.

I den konstaterades bland annat att ett enstaka vindkraftverk på västkusten, med en totalhöjd om 77 meter, inte hade någon värdepåverkan på fastigheter 5 kilometer därifrån. ÅF konstaterade att studien haft en begränsad budget och kom till slutsatsen att av ”det dataunderlag” som ÅF haft tillgång till, inte kunde utläsas någon värdepåverkan. Av det har vindindustrin dragit slutsatsen att någon värdepåverkan inte finns, och att några ytterligare studier inte behövts. Efter KTH-studien påstås nu:

”För att veta vad något är värt måste det ske en transaktion, det går inte att beräkna på förhand” och: ”Det behövs fortsatta studier”.

Så är det naturligtvis inte. Fastighetsvärdering är idag en etablerad och erkänd vetenskaplig disciplin. Om två forskare vid KTH, efter att ha studerat hundratusen fastighetstransaktioner, kommit fram till att en storskalig vindkraftsetablering påverkar värdet på fastigheter inom 8 kilometer, är det så nära sanningen det går att komma idag – det vill säga det är vetenskapens nuvarande ståndpunkt. Den svenska rättsordningens utgångspunkt, något som vindindustrin har att respektera.

Att närboende ska kompenseras för den värdeförstöring som storskalig vindindustri orsakar är inte ”en svår fråga”. Det är bara att följa de regler som finns i miljöbalken om skadestånd och inlösenskyldighet, regler som utgår från svensk grundlag och Europakonventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 

Den som driver miljöfarlig verksamhet skall ersätta den skada som verksamheten orsakar i sin omgivning. Om etableringen sänker värdet på näraliggande fastigheter är det en ersättningsgill skada. Det är bara att läsa rätt innantill i miljöbalken.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Hans Kindstrand, juristgruppen RVNO

Ett svar på ”“Jämför inte vindkraftverk med att bygga en takkupa””

Kommentarer är stängda.